Cysylltiadau Cyhoeddus

cysylltiadau_cyhoeddus

L_unigol_62


Mae’r adran hon yn cynnwys dogfennau ac adnoddau i’ch helpu chi i wneud yn fawr o’ch cyfleoedd CC. Lawrlwythwch ein canllaw syml, edrychwch am gyfleoedd CC yn y Calendr a chofiwch eich tasgau trwy ddarllen y canllawiau Cysylltiadau Cyhoeddus.

Dydy’r arweiniad syml yma ddim i fod i’ch gwneud chi’n arbenigwr mawr ar gyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus. Mae wedi ei fwriadu i helpu llyfrgelloedd o bob maint a math i fod yn fwy effeithiol gyda’u cysylltiadau cyhoeddus a gallu rhoi mwy o storïau, a rhai gwell, yn y wasg a’r cyfryngau eraill. Mae’r arweiniad hwn yn cymryd nad yw llyfrgelloedd unigol yn dechrau ymgyrchoedd cyflawn i gysylltu â’r cyhoedd, ond y byddant yn canolbwyntio ar gael sylw cadarnhaol, ar gyfer llwyddiannau a digwyddiadau, er mwyn creu diddordeb yn eu llyfrgell ymysg y bobl y maent yn anelu atynt.

  • Cysylltiadau Cyhoeddus - arweiniad syml 'sut i wneud'

Cookie Settings