Hyfforddiant Marchnata

L_unigol_62

 

Chwiliwch a lawrlwythwch dogfennau sydd yn ymwneud â Hyfforddiant Marchnata. Rydym yn ychwanegu dogfennau newydd pan ydynt yn ein cyrraedd, felly dewch yn ôl eto i weld beth sydd ar gael!

Diwrnod Marchnata Academaidd

Cyflwyniadau o ddigwyddiad ysbrydoledig a difyr ar gyfer staff academaidd yng Ngwesty’r Metropole yn Llandrindod ar 16 Chwefror, 2011.

User Focus Training

Cyflwyniad Powerpoint gan Becca Wyatt fel rhan o’r hyfforddiant ‘User Focus’ cynhaliwyd yn 2006/07. Mae’r adnodd yn addas i’w ddefnyddio gan bencampwyr marchnata er mwyn hyfforddi cydweithwyr.

Change Management

Cyflwyniad Powerpoint a dogfen Word yn egluro egwyddorion Rheoli Newid. Mae’r adnodd yn addas i’w ddefnyddio gan bencampwyr marchnata er mwyn hyfforddi cydweithwyr.

Bringing Marketing to Life in Libraries

Ar ddiwedd y gweithdy, cwbwlhawyd cynllun 7-pwynt gan bob awdurdod/sefydliad er mwyn crynhoi syniadau ymarferol i’w gweithredu yn lleol. (Saesneg yn unig)

 • Dr Jonathan Deacon Powerpoint Presentation

 • Making the Invisible Visible! (Ppt)

 • Making the Invisible Visible! (pdf)

 • Fancy That (Ppt)

 • Fancy That (pdf)

 • How to Engage an Audience in Social Media (pdf)

 • Coleg Glan Hafren Marketing Innovation Award 2010 (pdf)

 • Mind the Gap Presentation (ppt)

 • Mind the Gap Report (Word)

 • User Focus Powerpoint

 • Change Management

  Change Management (Word) (Saesneg yn unig), Change Management (Ppt.) (Saesneg yn unig)

 • Bringing Marketing to Life in Libraries

  Cynllun 7 Pwynt (1) Cynllun 7 Pwynt (2) Cynllun 7 Pwynt (3) Cynllun 7 Pwynt (4) Cynllun 7 Pwynt (5) Cynllun 7 Pwynt (6) Gwerthusiad