North Wales

Croeso i dudalennau staff Gogledd Cymru!

Dilynwch y dolenni isod i weld tudalennau yn yr

adran yma o’r Pecyn Offer.

LINC y Gogledd: Llyfrgelloedd mewn cydweithrediad

Rhowch gipolwg ar wefan staff newydd LINC y Gogledd sy’n llawn o wybodaeth defnyddiol, adnoddau a chyfarwyddyd ar weithdrefnau’r cynllun. Gwefan yw hon wedi’u hanelu’n benodol at staff yn gweithio o fewn llyfrgelloedd LINC ar draw ogledd Cymru.

Grwp Hyfforddi Llyfrgelloedd Gogledd Cymru

Byddwn yn ychwanegu mwy at y tudalennau hyn yn y dyfodol.

 

  • Building Projects in Wrexham: Cyflwyniad gan Dylan Hughes

    Cyflwyniad ar gyfer Cynhadledd Arloesi ar Gyfer Twf 2010, yn rhoi trosolwg o adnewyddu rhai o lyfrgelloedd Wrecsam, yn cynnwys lluniau arbennig o'r gwaith adnewyddu a'r canlyniadau terfynol. Dogfen Saesneg yn unig.

Cookie Settings