Banc Ffotograffau

Fe gafodd y ffotograffau hyn eu comisiynu gan y Tîm Datblygu Cynulleidfa i’w defnyddio gan staff llyfrgelloedd yng Nghymru. Mae’r ffotograffau yn cynnwys detholiad o oedolion a phlant yn manteisio ar amrywiaeth eang o wasanaethau llyfrgell gan gynnwys llyfrgell symudol, addysg bellach ac uwch, amser rhigymau, gwasanaeth i bobl sy’n gaeth i’r tŷ a gweithgareddau allgymorth.

Mae’r holl bobl sydd i’w gweld yn y ffotograffau wedi rhoi caniatâd i’w lluniau gael eu defnyddio gan lyfrgelloedd yng Nghymru.

Gallwch ddefnyddio’r ffotograffau hyn i helpu i hyrwyddo eich gwasanaethau ar bosteri, cyfryngau cymdeithasol a hysbysebion, mewn adroddiadau neu gyflwyniadau.

Nodwch fod hawlfraint y delweddau yn perthyn i Lywodraeth Cymru – ©LlywodraethCymru

Cysylltwch â ni i gael ID yr Oriel:

Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR.

MALD@cymru.gsi.gov.uk
0300 062 2112

Yn syml iawn, cliciwch yma i fynd i’r oriel

Cliciwch ar unrhyw rai o’r bocsys i gael at y ffotograffau – gallwch ddefnyddio’r ffotograffau hyn ble bynnag yr ydych yng Nghymru. Does dim rhaid i chi fod yn un o’r llyfrgelloedd sydd yn y ffotograffau.

Gallwch lawrlwytho pob ffotograff o’r oriel yn y meintiau canlynol:

  • Gwreiddiol (3149 x 4724 picsel) – y ffeil fwyaf fel arfer yn 3MB
  • Bach (267 x 400 picsel)
  • Canolig (300 x 450 picsel)
  • Mawr (420 x 630 picsel)
  • Mawr iawn (567 x 850 picsel)
  • Mawr iawn iawn (640 x 960 picsel)

Os byddwch yn tynnu ffotograffau yn eich digwyddiad eich hun, gallwch lawrlwytho ffurflen ganiatâd ddwyieithog ar gyfer ffotograffau yma:

Bilingual photo consent form

Cofiwch: Mae’r ffotograffau newydd hyn yn disodli ffotograffau Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli y byddwch o bosib wedi’u defnyddio yn ystod y 4 blynedd diwethaf – mae’n iawn i chi barhau i’w defnyddio ar ddeunyddiau sy’n bodoli eisoes, ond peidiwch â’u defnyddio ar unrhyw ddeunyddiau newydd.