Who Next…?

Croeso i Who Next …? offeryn rhyngweithiol ar-lein a gynlluniwyd i helpu rhieni, athrawon a llyfrgellwyr mewn ysgolion a llyfrgelloedd cyhoeddus i annog plant a phobl ifanc i ddarllen yn ehangach, trwy awgrymu awduron gallent ei fwynhau. Gall yr offeryn yn cael ei ddefnyddio i arwain plant sydd eisoes wedi mwynhau storïau gan un awdur i ddod o hyd i bobl eraill sy’n ysgrifennu mewn ffordd debyg.

Ar gyfer pob un o’r awduron sydd wedi rhestru, mae awduron eraill sy’n ysgrifennu mewn arddull debyg yn cael eu hawgrymu. Drwy symud o un cofnod i un arall, gall darllenwyr ifanc ehangu nifer o awduron y maent yn ei fwynhau. Gall plant hŷn hefyd defnyddio’r canllaw ei hun.

Mae’r cysylltiadau sydd wedi cael eu gwneud rhwng awduron yn seiliedig ar genre a thema, a hefyd o arddulliau ysgrifennu, neu agweddau tebyg o gymeriadu a lleoliadau. Mae’r teitlau mwyaf poblogaidd gan bob awdur yn cael eu rhestru ac mae’r wybodaeth yn cael ei drefnu mewn pedwar grŵp oedran: 5-7, 8-11, 12-14 a 14+. Mae Who Next …? hefyd yn awgrymu teitlau addas ar gyfer darllenwyr dyslecsig ac anfoddog.

Os ydych yn aelod o lyfrgell Gymreig, gallwch fewngofnodi trwy ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell ar dudalen mewngofnodi Who Next.

Cookie Settings