Ymaelodi

Ymaelodi â'ch Llyfrgell

Ymunwch â’ch llyfrgell leol i gael mynediad am ddim i ddewis eang o e adnoddau o’ch cartref ac o’ch llyfrgell.

Sut i ymuno

Fy Llyfrgell Ddigidol

Fy Llyfrgell Ddigidol

Gallwch gael mynediad at dros 25,000 o e-lyfrau, 200 o brif deitlau e-gylchgronau, cannoedd o e-lyfrau llafar; cewch wybod pa lyfrau i’w darllen nesaf a llawer mwy…

Fy Llyfrgell Ddigidol

AYM

Awdur y Mis

Cyfres o ysgrifau hunangofiannol yw 'Camu' gan Iola Ynyr sydd yn gwibio trwy atgofion ond yn rhoi lle i'r dychymyg blethu lliw hefyd. Mae y gyfrol yn wynebu tristwch a heriau yn onest, ond hefo argyhoeddiad bod yna gariad yn llechu yn y tywyllwch.

Awdur y Mis

Ymgyrchoedd

Ymgyrchoedd

Dewch i ddarganfod yr Ymgyrchoedd y mae llyfrgelloedd yng Nghymru yn cefnogi ac wedi eu cefnogi yn y gorffennol, yn cynnwys Darllen yn Well, Byw'n Dda yng Nghymru ac Estyn Allan.

Mwy o Wybodaeth

Grwp Darllen Arlein Cymru

Grwp Darllen Arlein Cymru

Crewyd Grwp Darllen Arlein Cymru yn Ebrill 2020 fel modd o annog darllen ar y cyd yn ystod y cyfnod y pandemig. Mae’r grŵp yn gweithredu o’r cyfrif Facebook @LibrariesWales, ble gallwch ymuno, a chymryd rhan yn y trafodaethau.

Mwy o Wybodaeth

Plant a Theuluoedd

Plant a Theuluoedd

Mae’r adran hon yn rhoi braslun ichi o’r cyfoeth o gyfleoedd dysgu a mentrau atyniadol a gynigir gan lyfrgelloedd ar draws Cymru er mwyn cefnogi plant a theuluoedd.

Mwy o Wybodaeth

Ysgolion ac Athrawon

Ysgolion ac Athrawon

Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth am y cynlluniau a’r gweithgareddau a gynigir gan lyfrgelloedd sydd o fudd i ysgolion ac athrawon, gan gynnwys ymweliadau â llyfrgelloedd, Sialens Ddarllen yr Haf, a mynediad at gyfoeth o adnoddau digidol.

Mwy o Wybodaeth
Cookie Settings