Ymaelodi

Ymaelodi â'ch Llyfrgell

Ymunwch â’ch llyfrgell leol i gael mynediad am ddim i ddewis eang o e adnoddau o’ch cartref ac o’ch llyfrgell.

Sut i ymuno

AYM

Awdur y Mis

Dewch i ddysgu mwy am ein awduron Cymraeg!

Awdur y Mis

Fy Llyfrgell Ddigidol

Fy Llyfrgell Ddigidol

Gallwch gael mynediad at dros 25,000 o e-lyfrau, 200 o brif deitlau e-gylchgronau, cannoedd o e-lyfrau llafar; cewch wybod pa lyfrau i’w darllen nesaf a llawer mwy…

Fy Llyfrgell Ddigidol

Adnoddau Hanes Teulu

Adnoddau Hanes Teulu

Dysgwch sut i ddefnyddio eich llyfrgell leol i ymchwilio’ch hanes teulu ar-lein.

Darganfod mwy

Grwp Darllen

Grwp Darllen Arlein Cymru

Mae i grwpiau darllen nifer o fuddion cadarnhaol, o ehangu gorwelion darllen i wella sgiliau cyfathrebu yn wyrthiol, a hefyd teimlo’n gysylltiedig drwy ddarllen ar y cyd.

Grwp Darllen

Pobl Ifanc

Pobl Ifanc

Mae'r adran hon yn cynnig cyflwyniad i Flog Arddegau newydd, gwybodaeth am fentrau iechyd a lles Darllen yn Well ar gyfer pobl ifanc, a'r ystod eang o gyfleoedd dysgu a gwasanaethau print, digidol a TG sydd ar gael o'ch llyfrgell leol yng Nghymru.

Pobl Ifanc