Ymaelodi

Ymaelodi â'ch Llyfrgell

Ymunwch â’ch llyfrgell leol i gael mynediad am ddim i ddewis eang o e adnoddau o’ch cartref ac o’ch llyfrgell.

Sut i ymuno

Fy Llyfrgell Ddigidol

Fy Llyfrgell Ddigidol

Gallwch gael mynediad at dros 25,000 o e-lyfrau, 200 o brif deitlau e-gylchgronau, cannoedd o e-lyfrau llafar; cewch wybod pa lyfrau i’w darllen nesaf a llawer mwy…

Fy Llyfrgell Ddigidol

Byw'n Dda yng Nghymru

Byw'n Dda yng Nghymru

Mae'r prosiect Byw’n Dda yng Nghymru yn amlygu’r rôl bwysig mae Llyfrgelloedd Cymru yn ei chwarae yng nghanol eu cymunedau lleol a hyrwyddo’r gwaith maent yn ei wneud i gefnogi iechyd a lles pobl.

Byw'n Dda

AYM

Awdur y Mis

Dewch i gwrdd â'n Hawdur y Mis, Simon Chandler, sydd wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf, Llygad Dieithrin, gyda Gwasg Carreg Gwalch yn ddiweddar. Ynddi mae Katja, merch ifanc o'r Almaen, yn darganfod llythyr yn y Gymraeg a anfonwyd i'w hen, hen daid, sy'n ei harwain i ardal chwarelyddol Blaenau Ffestiniog ble mae'n dysgu mwy am fywyd - a chyfrinachau - ei theulu.

Awdur y Mis

Estyn Allan

Estyn Allan

Mae Estyn Allan yn gywaith rhwng llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru i greu cynnwys digidol, dan arweiniad Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru (SCL Cymru) ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Darganfod mwy

Darllen yn Well

Llyfrau Darllen yn Well ar Bresgripsiwn yng Nghymru

Darllenwch fwy am y Cynlluniau Darllen yn Well ar gyfer iechyd a llesiant yng Nghymru.

Darllen yn Well

Grwp Darllen

Grwp Darllen Arlein Cymru

Mae i grwpiau darllen nifer o fuddion cadarnhaol, o ehangu gorwelion darllen i wella sgiliau cyfathrebu yn wyrthiol, a hefyd teimlo’n gysylltiedig drwy ddarllen ar y cyd.

Grwp Darllen
Cookie Settings