Ymgyrchoedd

Darllen yn Well

Llyfrau Darllen yn Well ar Bresgripsiwn yng Nghymru

Darllenwch fwy am y Cynlluniau Darllen yn Well ar gyfer iechyd a llesiant yng Nghymru.

Darllen yn Well

Byw'n Dda yng Nghymru

Byw'n Dda yng Nghymru

Mae'r prosiect Byw’n Dda yng Nghymru yn amlygu’r rôl bwysig mae Llyfrgelloedd Cymru yn ei chwarae yng nghanol eu cymunedau lleol a hyrwyddo’r gwaith maent yn ei wneud i gefnogi iechyd a lles pobl.

Byw'n Dda

Estyn Allan

Estyn Allan

Mae Estyn Allan yn gywaith rhwng llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru i greu cynnwys digidol, dan arweiniad Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru (SCL Cymru) ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Darganfod mwy

Sialens Ddarllen yr Haf

Sialens Ddarllen yr Haf

Digwyddiad blynyddol wedi ei anelu at blant 4-11 oed yw Sialens Ddarllen yr Haf. Anogir plant i ddarllen chwe llyfr llyfrgell o’u dewis yn ystod gwyliau’r haf ac i dderbyn gwobrau bach yn anogaeth y gellir eu casglu wrth fynd ymlaen.

Mwy o Wybodaeth
Cookie Settings