Newyddion

Mehefin 23, 2021

£1.1 miliwn ar gyfer Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd yng Nghymru

Bydd wyth amgueddfa a llyfrgell yn elwa o gyllid o £1.1 miliwn drwy Grantiau Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru. Nod y cynllun yw cefnogi amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol i adfywio cyfleusterau gan ganolbwyntio’n benodol ar ehangu mynediad, gweithio mewn partneriaeth a datblygu gwasanaethau cynaliadwy. Bydd pum llyfrgell yn cael eu moderneiddio gyda’r cyllid yn mynd […]

Darllen Mwy
Cookie Settings