Mawrth 7, 2024

Dathlu Diwrnod y Llyfr yng Nghymru 2024

  Mae elusen Diwrnod y Llyfr yn cynnal ei dathliad blynyddol ar ddydd Iau 7 Mawrth, ac yn annog plant ledled y wlad i fwynhau darllen, gan dderbyn tocyn llyfr £1 i’w gyfnewid am un o’r llyfrau £1 a gyhoeddwyd yn arbennig ar gyfer y cynllun AM DDIM, neu i’w roi tuag at lyfr arall […]

Darllen Mwy

Chwefror 5, 2024

Amser Rhigwm Mawr Cymru yn helpu plant Cymru i fwynhau rhigymu’n ddwyieithog  

  Mae BookTrust Cymru, yr elusen ddarllen i blant, yn annog teuluoedd, ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar ledled Cymru i ymuno yn Amser Rhigwm Mawr Cymru, dathliad wythnos o hyd ar gyfer rhannu rhigymau, cerddi a chaneuon dwyieithog gyda miloedd o blant yn eu blynyddoedd cynnar. Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru, a ddatblygwyd gyda chefnogaeth […]

Darllen Mwy

Ionawr 8, 2024

Hyb Llyfrgell Rhymni ar ei newydd wedd yn agor ei ddrysau

Fe wnaeth y Maer agor Hwb Llyfrgell Rhymni yn swyddogol heddiw, ddydd Llun 8 Ionawr, ar ôl gwaith ailwampio cyffrous diolch i gyllid gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chronfa Trawsnewid Cyfalaf Llywodraeth Cymru. Mae’r gwelliannau’n cynnwys ailwampio a moderneiddio dau lawr y llyfrgell, yn ogystal â hwb addysg, darllen a chymorth arloesol i drigolion, […]

Darllen Mwy

Rhagfyr 8, 2023

Diweddariad Gwasanaeth Ap PORI

  Yn anffodus, mae Ap PORI wedi’i analluogi am gyfnod oherwydd problemau seilwaith difrifol sydd y tu hwnt i’n rheolaeth yn llwyr. Mae’n bosibl y byddwch yn dal i allu cael mynediad i’r ap, fodd bynnag ni fydd unrhyw chwiliadau catalog yn bosibl a gall unrhyw ddata a all ymddangos yn eich adran Fy Nghyfrif […]

Darllen Mwy

Medi 27, 2023

Ewch yn Wyrdd yr Wythnos Llyfrgelloedd yma!

  Yn 2023, bydd Wythnos Llyfrgelloedd yn Wythnos Llyfrgelloedd Gwyrdd!  Mae Wythnos Llyfrgelloedd yn ddathliad blynyddol o’r gorau sydd gan lyfrgelloedd i’w gynnig, a drefnir gan CILIP. Bob blwyddyn dewisir thema, ac mae’r pethau arloesol a rhyfeddol y mae llyfrgelloedd yn eu gwneud i gefnogi eu cymunedau yn cael eu harchwilio. Rhwng yr 2il a’r […]

Darllen Mwy

Gorffennaf 19, 2023

Cymryd Rhan a Chael Hwyl gyda Sialens Ddarllen yr Haf 2023: Ar eich Marciau, Darllenwch!

  Sialens Ddarllen yr Haf yw rhaglen ddarllen er pleser fwyaf y DU i blant, a gyflwynir gan The Reading Agency mewn partneriaeth â llyfrgelloedd. Mae’r Sialens yn annog plant 4-11 oed i ddal ati i ddarllen yn ystod gwyliau’r haf. Mae’r plant sy’n cymryd rhan yn gosod targedau darllen ac yn gallu darllen unrhyw […]

Darllen Mwy

Mehefin 20, 2023

Tyfu gyda’n Gilydd – Creu dyddiau da yn eich llyfrgell leol

  Mae Llyfrgelloedd Cymru’n lansio ymgyrch i hyrwyddo’r holl wahanol ffyrdd y gall eich llyfrgell leol gefnogi datblygiad cynnar plentyn, a chynnig cyfle i rieni newydd a gofalwyr fynd allan o’r tŷ i gwrdd â phobl newydd. Mae llyfrgelloedd yn croesawu plant pan nad ydynt ond ychydig fisoedd oed, ac maent wrthi’n helpu rhieni a […]

Darllen Mwy

Mai 10, 2023

Llywodraeth Cymru yn Buddsoddi £1.7m i Drawsnewid Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd yng Nghymru

  Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi y bydd rhai o hoff amgueddfeydd a llyfrgelloedd Cymru yn cael eu trawsnewid ar ôl i Lywodraeth Cymru ddyfarnu swm o £1.7 miliwn. Nod y Rhaglen Gyfalaf Trawsnewid Diwylliannol yw galluogi llyfrgelloedd cyhoeddus, amgueddfeydd lleol a gwasanaethau archifau i drawsnewid y ffordd […]

Darllen Mwy

Ebrill 3, 2023

Llyfrgell Pencoed yn Ailagor yn Swyddogol

  Mae Llyfrgell Pencoed wedi ailagor yn swyddogol ar ei phenblwydd yn 50oed!  Yn ystod ei chyfnod byr ar gau, mae’r llyfrgell wedi’i thrawsnewid yn llwyr i fod yn ofod llachar, croesawgar i’r gymuned gyfan ei ddefnyddio a’i fwynhau.     Diolch i gyllid gan Raglen Grant Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru, mae’r dodrefn wedi’i ddiweddaru […]

Darllen Mwy
Archived News
Cookie Settings