Diweddariad Gwasanaeth Ap PORI

 

Yn anffodus, mae Ap PORI wedi’i analluogi am gyfnod oherwydd problemau seilwaith difrifol sydd y tu hwnt i’n rheolaeth yn llwyr. Mae’n bosibl y byddwch yn dal i allu cael mynediad i’r ap, fodd bynnag ni fydd unrhyw chwiliadau catalog yn bosibl a gall unrhyw ddata a all ymddangos yn eich adran Fy Nghyfrif fod yn hen ddata felly ni ddylid ei drin fel data dibynadwy. Nid oes unrhyw risg o gwbl i unrhyw ran o’ch data personol – mae’r materion yn ymwneud â seilwaith yn unig.

Peidiwch â defnyddio’r ap nes clywir yn wahanol ac yn lle hynny parhewch i ddefnyddio catalog eich awdurdod llyfrgell neu ewch i/ffoniwch eich cangen leol. Gallwch ddod o hyd i’r catalog drwy ‘Ffeindio’ch Llyfrgell Leol’ ar wefan Llyfrgelloedd Cymru.

Ymddiheurwn yn ddiffuant am yr aflonyddwch hwn a gobeithiwn adfer ap gweithredol cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl.

Cookie Settings