E-lyfrau ac e-lyfrau llafar

Mae gwasanaeth e-lyfrau Cymru wedi newid cyflenwr ers y 1af o Fai. Symudwyd ein casgliad e-lyfrau ac e-lyfrau llafar i BorrowBox fel yr unig gyflenwr e-lyfrau ac e-lyfrau llafar ar gyfer llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru. O ganlyniad i hyn, bydd y dewis stoc yn cynyddu’n sylweddol, ac mae yna ap ar gael hefyd ar gyfer defnyddwyr dyfeisiadau symudol.

Cliciwch ar y ddolen i fynd i dudalen Borrowbox ar wefan eich awdurdod lleol er mwyn ymuno â’r gwasanaeth. 

Cookie Settings