Cathy Ace

Magwyd Cathy yn Abertawe, ac ymfudodd i Ganada yn 40 oed. Hi yw awdur arobryn y Cait Morgan Mysteries sy’n cynnwys ei Hathro troseddeg Cymraeg-Canadaidd, sydd bellach wedi’u dewis ar gyfer teledu. Mae hi hefyd yn ysgrifennu’r WISE Enquiries Agency Mysteries sy’n cynnwys pedwarawd o ymchwilwyr preifat benywaidd sy’n rhedeg eu busnes allan o blasdy yng Nghymru. Mae ei nofel arobryn, The Wrong Boy, yn un afaelgar, llawn gwewyr, sydd wedi’i osod yng Nghymru, a hefyd wedi’i ddewis ar gyfer teledu.

Mae Estyn Allan yn gywaith rhwng llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru i greu cynnwys digidol, dan arweiniad Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru (SCL Cymru) ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae Crime Cymru yn gydweithfa amrywiol o awduron trosedd, sy’n cynnwys ffuglen a llyfrau ffeithiol. Mae Estyn Allan a Crime Cymru gyda’i gilydd yn cyflwyno ‘Cydbechaduriaid’, sef cyfres o fideos yn cynnwys cyflwyniadau gan awduron Crime Cymru.

Dyma Estyn Allan yn cyflwyno Cathy Ace …

 

Cydbechaduriaid posters

 

‘Fy Mywyd ar Bapur / My Life on Paper’ gan Cathy Ace [Saesneg]

‘Fy Mywyd fel Ysgrifenwr hyd yn hyn’ / ‘My life as a Writer so far’ gan Cathy Ace [Saesneg]

Cookie Settings