G.B. Williams

Mae nofelau G.B. Williams yn cynnwys The Locked Trilogy sef Locked Up (2016), Locked In (2018) and Locked Down (2019) ac yn fwy diweddar, The Chair (2020). Mae’r awdur hefyd wedi creu Blog Sgwennu Trosedd.

Mae Estyn Allan yn gywaith rhwng llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru i greu cynnwys digidol, dan arweiniad Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru (SCL Cymru) ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae Crime Cymru yn gydweithfa amrywiol o awduron trosedd, sy’n cynnwys ffuglen a llyfrau ffeithiol. Mae Estyn Allan a Crime Cymru gyda’i gilydd yn cyflwyno ‘Cydbechaduriaid’, sef cyfres o fideos yn cynnwys cyflwyniadau gan awduron Crime Cymru.

Dyma Estyn Allan yn cyflwyno G.B. Williams …

 

Cydbechaduriaid posters

 

‘Creu cymeriadau’ gyda G.B. Williams

‘The Chair’ gan G.B. Williams

Cookie Settings