Leslie Scase

Leslie Scase yw awdur yr Inspector Chard Mysteries, Fortuna’s Deadly Shadow and Fatal Solution. Fe’i hysbrydolwyd i ysgrifennu Fortuna’s Deadly Shadow yn rhannol gan ei dad-cu Eidalaidd a ymsefydlodd yn Ne Cymru yn y 1890au. Mae Leslie hefyd wedi ysgrifennu ar gyfer Rhwydwaith Darllenwyr Gorllewin Canolbarth Lloegr, gyda stori fer Death at the Water’s Edge a gyhoeddwyd fel rhan o antholeg yn 2021. Mae’n byw yn agos at ffin Cymru, yn nhref sirol Amwythig.

Mae Estyn Allan yn gywaith rhwng llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru i greu cynnwys digidol, dan arweiniad Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru (SCL Cymru) ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae Crime Cymru yn gydweithfa amrywiol o awduron trosedd, sy’n cynnwys ffuglen a llyfrau ffeithiol. Mae Estyn Allan a Crime Cymru gyda’i gilydd yn cyflwyno ‘Cydbechaduriaid’, sef cyfres o fideos yn cynnwys cyflwyniadau gan awduron Crime Cymru.

Dyma Estyn Allan yn cyflwyno Leslie Scase …

 

Cydbechaduriaid posters

 

‘Safbwynt Ysgrifennwr’ gan Leslie Scase / A Writer’s Perspective’ gan Leslie Scase [Saesneg]

‘Trosedd yn Niwedd yn Oes Victoria / Crime in the Late Victorian Age’ gan Leslie Scase. [Saesneg]

‘Beth i’w Ystyried Wrth Ysgrifennu Nofel Drosedd / What to Consider When Writing a Crime Novel’ gan Leslie Scase. [Saesneg]
Cookie Settings