Philip Gwynne Jones

Ganwyd Philip Gwynne Jones yn Ne Cymru, ac mae bellach yn byw yn Fenis. Ef yw awdur cyfres Nathan Sutherland, a osodwyd yn Fenis cyfoes, ac mae ei lyfrau wedi’u cyfieithu i Eidaleg, Almaeneg a Bwlgarian. Cyhoeddwyd y pumed llyfr yn y gyfres, The Venetian Legacy ym mis Ebrill 2021. 

Mae Estyn Allan yn gywaith rhwng llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru i greu cynnwys digidol, dan arweiniad Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru (SCL Cymru) ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae Crime Cymru yn gydweithfa amrywiol o awduron trosedd, sy’n cynnwys ffuglen a llyfrau ffeithiol. Mae Estyn Allan a Crime Cymru gyda’i gilydd yn cyflwyno ‘Cydbechaduriaid’, sef cyfres o fideos yn cynnwys cyflwyniadau gan awduron Crime Cymru

Dyma Estyn Allan yn cyflwyno Philip Gwynne Jones …

 

Poster Cydbechaduriaid Wythnos 3

 

‘Profiadau Personol a’u heffaith ar ysgrifennu / Personal experiences and their effect on writing’ gan Philip Gwynne Jones [Saesneg]

 

Cookie Settings