Gweithgareddau ffantastig y Pasg mewn Llyfrgelloedd ledled Cymru!

Mae yna bethau arbennig iawn yn digwydd mewn llyfrgelloedd ledled Cymru yn ystod gwyliau’r Pasg. Dyma restr o rai o’r digwyddiadau ffantastig, cysylltwch â’ch llyfrgell leol i gael mwy o wybodaeth:

 

Rhondda Cynon Taf – Ystafell E-Teens yn Llyfrgell Treorci, 11+ mlwydd oed

Dydd Llun 6 Ebrill:             Skate 3 Tournament (11am – 12 hanner dydd)

Teenage Mutant Ninja Turtles (4.30 – 6.30pm)

 

Dydd Mawrth 7 Ebrill:     Bingo (11am – 12 hanner dydd)

Dydd Mercher 8 Ebrill:   Helfa Drysor (11am – 12 hanner dydd)

Dydd Iau 9 Ebrill:               Engrafio Gwydr (2.30 – 3.30pm)

Dydd Mercher 1 Ebrill:   Llyfrgell Aberdâr, 11am – 12 hanner dydd, Storïau a Chrefftau’r Pasg (5-11 oed)

Dydd Iau 2 Ebrill:               Llyfrgell Pontypridd, 10.30 – 11.30am, Storïau a Chrefftau’r Pasg (5-11 oed)

Dydd Iau 2 Ebrill:               Llyfrgell Treorci, 2.30 – 3.30pm, Storïau a Chrefftau’r Pasg (5-11 oed)

 

Sir Ddinbych – Llyfrgell Prestatyn

Dydd Iau 9 Ebrill:               Amser stori ‘Dyfala faint rwy’n dy garu’, croeso i bawb 10.30 – 11am

 

Llyfrgelloedd Sir y Fflint

Dydd Mercher 1 Ebrill:   Llyfrgell y Fflint, 10.30 – 11.30am, Amser Stori a Chrefftau’r Pasg i blant dros 5

 

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Pob dydd tan 11 Ebrill: Helfa Sborion y Pasg drwy’r dydd yn Llyfrgell Abergwaun

Pob dydd tan 11 Ebrill: Crefftau’r Pasg a Thudalennau Lliwio drwy’r dydd yn Llyfrgell Aberhonddu

Pob dydd tan 11 Ebrill: Lliwio a Chrefftau G?ych drwy’r dydd yn Llyfrgell Dinbych-y-pysgod

Dydd Gwener 10 Ebrill: Llyfrgell Dinbych-y-pysgod, 11am Cymorth Cyntaf i Fabanod a Phlant Bach

 

Llyfrgelloedd Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Iau 2 Ebrill:               Llyfrgell Pen-coed, 2.30 – 3.30pm Amser Stori a Chrefftau

2 a 9 Ebrill:           Canolfan Bywyd y Pîl, 2.30 – 4pm, Storïau a Chrefftau Hwyliog Gwyliau’r Pasg

Dydd Mercher 1 Ebrill:   Llyfrgell Maesteg, 2.30 – 3.30pm, Crefftau’r Pasg sy’n ?ych

Dydd Mercher 15 Ebrill:   Canolfan Bywyd y Pîl, 10am – 12pm, Te a Blas(u) Sesiynau blasu AM DDIM

Tan 4 Ebrill:                         Llyfrgell Porthcawl, yn ystod oriau agor, Helfa Wyau Pasg

Dydd Sadwrn 4 Ebrill:      Llyfrgell Porthcawl, 2.30pm, Amser Stori a Chrefftau ar Thema’r Pasg

 

Llyfrgelloedd Merthyr Tudful

Dydd Iau 2 Ebrill:               Llyfrgell Dowlais, 3 – 4pm Storïau a Chrefftau ar gyfer plant 7-12 oed

Dydd Mawrth 7 Ebrill:     Llyfrgell Dowlais, 10 – 11am Egstrafagansa’r Pasg!

Dydd Mawrth 7 Ebrill:     Llyfrgell Ganolog Merthyr, 2 – 4pm, Helfa Sborion y Pasg

Dydd Mawrth 7 Ebrill:     Llyfrgell Treharris, 4 – 5pm, Sgwad Ysgrifennu Treharris

Dydd Mercher 8 Ebrill:   Llyfrgell Gymunedol Aberfan, 10 – 12 hanner dydd a 2 – 5pm Crefftau’r Pasg

Dydd Iau 9 Ebrill:               Llyfrgell Dowlais, 3 -5pm, Crefftau’r Pasg

Dydd Gwener 10 Ebrill:  Llyfrgell Treharris, 10am – 5pm, Crefftau’r Pasg

 

Llyfrgelloedd Caerffili

Dydd Mercher 1 Ebrill:   Llyfrgell Abercarn, 3.30-4.30pm, Amser Stori a Gweithgareddau

Dydd Mercher 1 Ebrill:   Llyfrgell Pengam, 2.30-3.30pm, Sesiwn Stori a Gweithgarwch

Dydd Mawrth 7 Ebrill:     Llyfrgell Oakdale, 2.30-3.30pm, Sesiwn Stori a Gweithgarwch

Dydd Iau 9 Ebrill:               Llyfrgell Rhymni, 2.30-3.30pm, Sesiwn Stori a Gweithgarwch

Dydd Gwener 10 Ebrill:  Llyfrgell Coed-duon,2.30-3.30pm, Sesiwn Stori a Gweithgarwch

 

 

Llyfrgelloedd Caerdydd – Llyfrgell Rhydypennau

Dydd Mercher 15 Ebrill: Sgwrs Fin Nos, Jamie Windsor – 7.30pm

Dydd Gwener 15 Mai:    Gwnewch S?n yn Llyfrgell Rhydypennau, 10am – 12 hanner dydd

 

Llyfrgelloedd Casnewydd

Dydd Mercher 1 Ebrill:   Llyfrgell Caerllion, 11 – 12 hanner dydd, Storïau a Chrefftau (4 – 10 oed)

Dydd Mercher 1 Ebrill:   Llyfrgell Ringland, 2.30 – 3.30pm, Storïau a Chrefftau (4 – 10 oed)

Dydd Iau 2 Ebrill:               Llyfrgell Ganolog, 11 – 12 hanner dydd, Storïau a Chrefftau (4 – 10 oed)

Dydd Iau 2 Ebrill:               Llyfrgell Betws, 2.30 – 3.30pm, Storïau a Chrefftau (4 – 10 oed)

Dydd Gwener 10 Ebrill:  Llyfrgell Malpas, 11 – 12 hanner dydd, Storïau a Chrefftau (4 – 10 oed)

Dydd Gwener 10 Ebrill:  Llyfrgell T? Tredegar, 2.30 – 3.30pm, Storïau a Chrefftau (4 – 10 oed)

Cookie Settings