Caru Cylchgronau? E-gronau ar gael am ddim gan Lyfrgelloedd Cymru

E-gronau

Benthycwch eich hoff gylchgronau o’ch gwasanaeth llyfrgell leol. Mae gan y gwasanaeth e-gronau cannoedd o’r teitlau mwyaf poblogaidd, sydd ar gael i chi eu lawr lwytho ar eich cyfrifiadur neu ar ran fwyaf o ddyfeisiau symudol. Dewiswch deitlau sy’n cynnwys iechyd, ffitrwydd, chwaraeon, crefftau, gerddi, cerddoriaeth, cyfrifiaduron a llawer mwy.

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn mae’n rhaid i chi fod yn byw yn y Deyrnas Unedig a bod yn aelod cofrestredig mewn llyfrgell yng Nghymru sy’n rhan o’r cynllun. Os ydych eisoes yn aelod o’r llyfrgell, gallwch fenthyca e-gronau gan ddefnyddio rhif cerdyn aelodaeth eich llyfrgell.

Bydd angen i chi gofrestru gyda Zinio i ddefnyddio’r gwasanaeth. I greu cyfrif newydd, e-gronau gan Lyfrgelloedd Cymru.

 

Ddim yn aelod o lyfrgell?  Yna dilynwch y dolenni isod i ymuno â’ch llyfrgell leol ar lein:

LoveLibraries