Hanes Teulu

Pam fyddwn i’n defnyddio’r adnodd?

Ancestry_logo_03

Efallai yr hoffech chi ymweld â’ch gwasanaeth llyfrgell neu archifdy lleol i ymchwilio i hanes eich teulu, i archwilio eich cyndeidiau neu efallai eich bod yn ymchwilio eich coeden deulu. Mae llyfrgelloedd cyhoeddus a swyddfeydd cofnodion archifau yng Nghymru ar hyn o bryd yn darparu mynediad am ddim i Ancestry Online. Gall yr adnodd hwn eich helpu gyda’ch ymchwil hanes teulu.

Mae’r mynediad ar-lein ond ar gael o gyfrifiaduron mewn llyfrgelloedd cyhoeddus a swyddfeydd archifau / archifdai yng Nghymru.

 

Pa adnoddau eraill sydd ar gael i ymchwilio i hanes fy nheulu?

f8f198e30f

Mae’r gwasanaeth archifau yn darparu cymorth a chefnogaeth, ewch i wefan  Archifau Cymru i ddysgu mwy.