Papurau Newydd

Mae’r rhestr ganlynol yn cynnwys nifer o adnoddau papur newydd sydd ar gael o Lyfrgell Genedlaethol Cymru. I gael mynediad i rain o bell, defnyddiwch eich tocyn darllenydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru. I ymaelodi, llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein.

Os ydych yn aelod cyswllt i Goleg neu Brifysgol, nodwch ni ddylech ddefnyddio eich cyfrif Shibboleth LlGC i gael mynediad at yr adnoddau canlynol:

  • Daily Mail Historical Archive
  • Eighteenth Century Online
  • The Independent Digital Archive
  • The Sunday Times Digital Archive
  • The Telegraph Historical Archive
  • The Times Digital Archive
  • Gale Virtual Reference Library

PAPURAU NEWYDD CYFOES

Newsbank“Mynediad am ddim i rifynnau cyfredol a diweddar o bapurau newydd y D.U. ac Iwerddon (2007-) gan gynnwys 37 cyhoeddiad o Gymru gan gynnwys The Western Mail, Carmarthen Journal a’r Western Telegraph.”

 

ARCHIFAU PAPURAU NEWYDD

19th Century British Newspapers

“Mae 19th Century British Newspapers yn cynnwys rhediadau llawn o 48 o  bapurau newydd cenedlaethol a rhanbarthol dylanwadol o’r 19eg ganrif.”

19th Century British Newspapers

Daily Mail Historical Archive 1896-2004

Mae’r Daily Mail wedi bod wrth wraidd newyddiaduraeth Prydain ers 1896…”

Daily Mail Historical Archive, 1896-2004

The Independent Digital Archive, 1986-2012

“Mae’r Independent yn un o’r papurau mwyaf arloesol sydd ar gael o ran dyluniad a llwybrau o ymchwilio, tra bod ei berchnogaeth niwtral yn ei gwneud yn unigryw yn newyddiaduraeth Prydain.”

The Independent Digital Archive, 1986-2012

The Guardian and The Observer 1791-2003

“Mae’r papur newydd hanesyddol hun yn cynnig cyfrifon ar-lein uniongyrchol sy’n hawdd-ei chwilio, a sylw digyffelyb o wleidyddiaeth, cymdeithas a digwyddiadau o’r amser.”

The Guardian and The Observer 1791-2003

The Sunday Times Digital Archive, 1822-2006

Gyda mwy na 800,000 o dudalennau, mae’r Sunday Times Digital Archive yn borth i’r straeon a digwyddiadau mwyaf y 180 mlynedd diwethaf.”

The Sunday Times Digital Archive, 1822-2006

Telegraph Historical Archive, 1855-2000

“Mae’r Telegraph Historical Archive, 1855-2000 gyda dros filiwn o dudalennau o gynnwys ac yn cynnig cipolwg sylfaenol i faterion cartref a rhyngwladol a diwylliant dros gyfnod o bron 150 o flynyddoedd.”

Y Telegraph, 1855-2000

The Times Digital Archive, 1785-2009

“Mae’r Times o Lundain yn cael ei ystyried yn eang i fod y ‘bapur newydd o gofnod’ y byd. Mae’r Times Digital Archive yn galluogi defnyddwyr i chwilio dros 200 mlynedd o’r ffynhonnell hanesyddol amhrisiadwy hyn.”

The Times Digital Archive, 1785-2009

Papurau Newydd Cymru Arlein

Mae Papurau Newydd Cymru Arlein yn caniatáu i chi chwilio a chael mynediad i dros 1,100,000 o dudalennau allan o dros 120 o gyhoeddiadau papur newydd yn gyffredinol i fyny at 1910.

Papurau Newydd Cymru Arlein

Mynegai'r Cambrian Ar-lein

Mae cronfa ddata Mynegai’r Cambrian yn cynnwys cannoedd o filoedd o eitemau o bapurau newydd sy’n berthnasol i bobl a digwyddiadau yn yr ardal, wedi’u cynrychioli gan sir Gorllewin Morgannwg gynt, yn cynnwys y cyfnod rhwng 1804 a 1881 yn bennaf gydag ychydig o eitemau diweddarach.

Mynegai'r Cambrian Ar-lein

Papurau Bro – papurau newydd cymunedol ar-lein

Rhestr A-Z o bapurau bro Cymru, gyda dolenni i’w gwefannau (e.e. www.clonc.co.uk, www.dinesydd.com, www.llaisogwan.com )  ac atodiad yn cynnwys rhai nas cyhoeddir bellach.

Papurau Bro
Cookie Settings