Adnoddau Cyfeiriol y DU

British Humanities Index

Mae’r gronfa ddata hon offeryn ddefnyddiol ar gyfer ymchwil yn y dyniaethau, sy’n cynnwys cyfnodolion dyniaethau rhyngwladol a chylchgronau wythnosol a gyhoeddir yn y DU a gwledydd eraill Saesneg eu hiaith, yn ogystal â phapurau newydd o ansawdd a gyhoeddir yn y Deyrnas Unedig.

British Humanities Index

Credo Reference

Mae gwasanaeth cyfeirio ar lein Credo Reference yn cynnwys dros dair miliwn o geisiadau gan gannoedd o deitlau o’r cyhoeddwyr cyfeirio gorau’r byd.

Credo Reference

Encyclopaedia Britannica

Mae’r Britannica Online yn eich galluogi i chwilio’r Encyclopedia Britannica printiedig ar lein. Mae erthyglau yn cael eu diweddaru’n amlach nag yn y fersiwn argraffedig ac yn cynnwys mwy na 50,000 o gysylltiadau i adnoddau gwe ychwanegol.

Encyclopaedia Britannica

Gale Virtual Reference Library

Mae Gale Virtual Reference Library yn llyfrgell ar-lein o deitlau cyfeirio ar gyfer ymchwil amlddisgyblaethol, yn cynnwys testunau sy’n ymwneud â chyfraith, hanes, bywgraffiadau, iechyd, y celfyddydau, busnes, teithio, crefydd, ac astudiaethau amlddiwylliannol.

Gale Virtual Reference Library

Statista

Statista.com yw un o’r pyrth ystadegau gyntaf yn y byd i integreiddio data ar dros 80,000 o bynciau o dros 18,000 o ffynonellau ar lwyfan proffesiynol sengl. Wedi categoreiddio i 21 o sectorau marchnad, mae Statista.com yn rhoi mynediad uniongyrchol i ddefnyddwyr i’r data meintiol ar y cyfryngau, busnes, cyllid, gwleidyddiaeth, ac amrywiaeth eang o feysydd eraill o ddiddordeb neu farchnadoedd.

Statista

Who's who and Who was who

Who’s Who, a gyhoeddir yn flynyddol ers 1849 a’r llyfr bywgraffyddol cyntaf o’i fath, ymysg gweithiau cyfeiriol mwyaf cydnabyddedig ac uchel ei barch yn y byd. Mae’n cynnwys dros 33,000 o fywgraffiadau byrion, sy’n cael ei diweddaru trwy’r adeg, o unigolion nodedig a dylanwadol byw, ledled y byd.

Who's who and Who was who
Cookie Settings