Oriau Agor y Nadolig yn Eich Llyfrgell Chi

I gael gwybod pryd y bydd eich llyfrgell ar agor (neu ar gau) dros gyfnod y Nadolig, cliciwch ar Dod o hyd i’ch Llyfrgell a dilyn y dolenni i’ch gwasanaeth llyfrgell lleol.

Cofiwch roi gwybod i ni beth rydych yn ei ddarllen dros y Nadolig a dewch yn ôl yma i gael manylion y digwyddiadau a’r gweithgareddau sy’n cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru yn 2015.

Pob dymuniad da i bawb dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Cookie Settings