Newyddion

Hydref 19, 2015

Baban newydd-eni yw aelod ieuenga Llyfrgell Llanelli

Mae Llyfrgell Llanelli wedi croesawu ei haelod ieuengaf sydd ond yn dri diwrnod oed. Ymaelododd Sienna James ar ôl ymweld gyda Steffi ei mam sydd hefyd yn aelod. Mae Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin wedi newid yn aruthrol ers plentyndod Steffi gyda rhagor o bobl yn benthyg gwahanol eitemau o DVDs, CDs, papurau newydd a chylchgronau i […]

Darllen Mwy

Hydref 14, 2015

Cwestiwn: Pa mor bell all tystysgrif Sialens Ddarllen yr Haf deithio?

Ateb: Awstralia – mae’n rhaid bod hynny’n record! Ymunodd Nate Johnson, 10 oed â Sialens Ddarllen yr Haf yn llyfrgell Conwy, tra oedd yn aros gyda’i Nain a’i Daid am dair wythnos yn ystod gwyliau’r haf. Mae Nate yn ddarllenwr brwd ac fe logiodd ar gatalog y llyfrgell cyn cyrraedd y wlad er mwyn archebu […]

Darllen Mwy
Cookie Settings