Newyddion

Mawrth 16, 2021

Llyfrgelloedd Cymru yn Estyn Allan i’r Byd Rhithiol

Bydd gan staff llyfrgell ar draws holl Awdurdodau Lleol Cymru fynediad at becyn hyfforddiant digidol cyffrous, diolch i grant gan Gronfa Adfer Diwylliannol Llywodraeth Cymru. Mae’r flwyddyn diwethaf wedi gweld newid enfawr yn y ffordd mae llyfrgelloedd cyhoeddus ledled Cymreu wedi gallu cynnig eu gwasanaethau yn ystod pandemig Coronofeirws. Gyda chyfyngiadau sy’n golygu na all […]

Darllen Mwy

Mawrth 9, 2021

Prosiect Torfoli y Drenewydd yn Galw am Wirfoddolwyr

Casgliad Ffotograffiaeth David Pugh Ydych chi’n hoff o edrych ar hen ffotograffau? Oes gennych chi ddiddordeb yn hanes y Drenewydd a’i phobl? Mae Casgliad y Werin Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr ar-lein i gyfoethogi casgliad ffotograffig David Pugh (1942–2017) o’r Drenewydd. © Grŵp Hanes Lleol y Drenewydd Roedd David Pugh yn un o groniclwyr mwyaf […]

Darllen Mwy

Mawrth 3, 2021

Rhannu Stori ar Ddiwrnod y Llyfr 2021

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn annog pobl ar hyd a lled Cymru i rannu stori i ddathlu Diwrnod y Llyfr 2021 ar ddydd Iau 4 Mawrth. Gallai rhannu stori gynnwys darllen gartref gyda’r teulu, darllen gyda ffrind dros y we, darllen yn eich hoff le, darllen mewn lleoliad anghyffredin, rhannu stori gydag anifail anwes a […]

Darllen Mwy
Cookie Settings