Newyddion

Ionawr 26, 2022

Cyfrifiad 1921: ‘Mae’r hanes yma’n perthyn i ni i gyd’

Daeth Cyfrifiad Cymru a Lloegr 1921 yn fyw ar-lein am y tro cyntaf ar 6 Ionawr eleni. Mae’r datganiad yn diweddglo prosiect digido tair blynedd gan gwmni hanes teulu FindMyPast, ar ran UK National Archives. Gwelodd y prosiect 28,000 o gyfrolau rhwymiedig yn cael eu sganio a’u trawsgrifio, gyda cyfanswm o tua 18.2miliwn o dudalennau. […]

Darllen Mwy

Ionawr 17, 2022

Ystadegau’n datgelu cynnydd mawr yn y defnydd o Argraffiad Llyfrgell Ancestry yn 2021

Mae ystadegau Ancestry dros Gymru am y ddwy flynedd ddiwethaf yn datgelu poblogrwydd cynyddol ymchwilio hanes teulu wrth i filoedd o ddefnyddwyr dros Gymru fanteisio ar argaeledd o bell yr adnodd poblogaidd. Yn 2021, gwnaethpwyd 2,030,158 o chwiliadau mewn 86,512 o sesiynau gan ddefnyddwyr llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru, o’i gymharu â 1,036,088 o chwiliadau mewn […]

Darllen Mwy

Ionawr 13, 2022

Llyfr da yn cynnig gaeaf llawn lles mewn llyfrgelloedd cyhoeddus

  Annogir plant a phobl ifanc i enwebu llyfrau sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n well Heddiw, mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn ymuno â menter Gaeaf Llawn Lles Cymru trwy lansio ymgyrch i hyrwyddo’r gwahaniaeth sicr y gall darllen ei wneud i fywydau pobl ifanc a phwer llyfrgelloedd cyhoeddus i’w cefnogi. I ddathlu’r lansiad, mae plant a […]

Darllen Mwy
Cookie Settings