Newyddion

Mehefin 9, 2022

Llyfrgell a Hwb Lles y Fflint yn cynnig Clust i Wrando

  Cafodd Llyfrgell y Fflint ei hadnewyddu’n sylweddol yn Hydref 2019 a’i hailagor yn gynnar yn 2020. Ariannwyd y prosiect drwy Raglen Grant Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru gydag arian cyfatebol gan Aura Leisure a Llyfrgelloedd a phartneriaid Cyngor Sir y Fflint. Cafodd y llyfrgell ei hailddylunio’n llwyr drwyddi draw i ganiatáu lle hyblyg agored modern […]

Darllen Mwy
Cookie Settings