Newyddion

Tachwedd 21, 2022

Helpu Pobl i Heneiddio’n Dda yng Nghymru

Mae Llyfrgelloedd Cymru yn lansio ymgyrch i hyrwyddo’r gwaith maent yn ei wneud i gefnogi pobl yng Nghymru i fyw a heneiddio’n dda.  Bydd Heneiddio’n Dda gyda Llyfrgelloedd Cymru yn tynnu sylw at rôl bwysig llyfrgelloedd i annog pobl i gyfranogi mewn gweithgareddau cymunedol waeth beth fo’u hoedran.  Bydd Llyfrgelloedd Cymru’n cynnal ystod eang o […]

Darllen Mwy

Tachwedd 9, 2022

Grant Adnewyddu Cymunedol yn Cyllido Hwb Cymunedol Digidol yn Nhref-y-Clawdd

  Lleolir Llyfrgell Tref-y-clawdd o fewn Canolfan Gymunedol Tref-y-Clawdd a’r Cylch (Y Comm) yn dilyn cytundeb partneriaeth sy’n dyddio’n ôl i Ragfyr 2017. Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell yn darparu cyfleusterau a chefnogaeth TG, iPads ar gyfer eu benthyca, eLyfrau, eLyfrau llafar a chylchgronau digidol yn ogystal â llyfrau. Gall y cyhoedd gael mynediad i wasanaethau’r Cyngor, […]

Darllen Mwy
Cookie Settings