Newyddion

Chwefror 28, 2023

Gwnewch e’n Ddiwrnod y Llyfr I CHI yn 2023

  Mae elusen Diwrnod y Llyfr yn cynnal ei dathliad blynyddol ddydd Iau, 2 Mawrth 2023 – diwrnod sydd wedi’i ddynodi’n arbennig i sicrhau bod pob plentyn yn gallu datblygu cariad at ddarllen. Bydd Diwrnod y Llyfr yn darparu nifer fawr o gyfleoedd i sicrhau bod teuluoedd a phlant yn cael nodi’r diwrnod mewn dulliau […]

Darllen Mwy

Chwefror 15, 2023

Llyfrgell Y Waun yn Dathlu ei Hanner Canmlwyddiant

  Agorwyd Llyfrgell Y Waun (Chirk) ar 17eg o Fai, 1973 gan Lyfrgellydd y Sir, E.R Luke, mewn adeilad pwrpasol newydd.  Mae’r Llyfrgell yn 2023 yn dathlu ei hanner canmlwyddiant, ac mae’r staff yn brysur yn cynllunio gweithgareddau arbennig i ddathlu twf a datblygiad y gwasanaeth.  Mae’r llyfrgell, sydd ar agor 21 awr yr wythnos […]

Darllen Mwy

Chwefror 3, 2023

Mae Bwrlwm y Rhigwm i Bawb wrth i Amser Rhigwm Mawr Cymru BookTrust Cymru ddychwelyd yn 2023

  Mae BookTrust Cymru, yr elusen ddarllen i blant, yn annog teuluoedd, ysgolion, a lleoliadau blynyddoedd cynnar ledled Cymru i ymuno ag amser Rhigwm Mawr Cymru fis Chwefror eleni. Bellach yn ei bumed flwyddyn, Amser Rhigwm Mawr Cymru yw’r wythnos o ddathliad cenedlaethol i rannu rhigymau, cerddi, a chaneuon dwyieithog gyda phlant yn y blynyddoedd […]

Darllen Mwy

Chwefror 2, 2023

Llyfrgelloedd Sir Benfro yn Ennill y Wobr Arian am Ymrwymiad i Ofalwyr Di-dâl

  Mae’r holl lyfrgelloedd a’r gwasanaethau cysylltiedig wedi cyflawni eu gwobr Buddsoddwyr mewn Gofalwyr Lefel Arian; cynllun a gyflwynir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac a gefnogir gan ei awdurdod lleol a phartneriaid yn y trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Cafodd y cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr ei gynllunio’n wreiddiol i […]

Darllen Mwy
Cookie Settings