Pobl Ifanc

Mae’r adran hon yn cynnig cyflwyniad i lenyddiaeth ar gyfer plant yn eu harddegau a phobl ifanc drwy Flog Arddegau newydd, llwyfan unigryw i bobl ifanc gael ysgrifennu a darllen am eu profiadau darllen. 

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am fentrau iechyd a lles Darllen yn Well ar gyfer pobl ifanc, a’r ystod eang o gyfleoedd dysgu a gwasanaethau print, digidol a TG sydd ar gael o’ch llyfrgell leol yng Nghymru. 

 
 
 
 

Blog

Blog Pobl Ifanc

Mae Blog Bobl Ifanc Llyfrgelloedd Cymru yn siawns i ysgrifennu am eich profiadau darllen! Gweler y poster am y Blog sy’n cyflwyno rhai syniadau …

Darllenwch y Blog

Digidol

Adnoddau Digidol ar gyfer Pobl Ifanc

Mae ein casgliad anhygoel o adnoddau arlein yn cynnwys eLyfrau, eLyfrau Sain, eGomics ac eGylchgronau i blant a phobl ifainc, y gellid eu lawrlwytho am ddim.

Adnoddau Digidol

Prawf Theori

Theory Test Pro

Mae Theory Test Pro yn efelychiad realistig iawn o brawf theori gyrru’r Deyrnas Unedig. Mae’n cynnwys banc o gwestiynau swyddogol i ymarfer ar gyfer y prawf, clipiau fideo i’ch helpu i adnabod peryglon a fersiwn ar-lein o Reolau’r Ffordd Fawr.

Theory Test Pro

Darllen yn Well

Llyfrau Darllen yn Well ar Bresgripsiwn yng Nghymru ar gyfer Pobl Ifanc

Mae Darllen yn Well yn eich cefnogi chi er mwyn deal a rheoli eich iechyd a lles drwy ddefnyddio darllen sy’n gymorth. Cymeradwyir y llyfrau i gyd gan arbenigwyr iechyd, yn ogystal â phobl sy’n byw gyda’r anhwylderau sy’n cael sylw, eu perthnasau a’u gofalwyr.

Mwy o Wybodaeth
Cookie Settings