Adnoddau Digidol ar gyfer Pobl Ifanc

Young woman listening to Audiobooks

Mae ein casgliad anhygoel o adnoddau arlein yn cynnwys eLyfrau, eLyfrau Sain, eGomics ac eGylchgronau i blant a phobl ifainc, y gellid eu lawrlwytho am ddim.

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn mae’n rhaid i chi fod yn byw yn y Deyrnas Unedig a bod yn aelod cofrestredig mewn llyfrgell yng Ngymru. Os ydych eisioes yn aelod o’r llyfrgell, gallwch gael mynediad i’r adnoddau digidol gan ddefnyddio rhif cerdyn aelodaeth eich llyfrgell.

eLyfrau ac eLyfrau Llafar

Mae ein gwasanaeth eLyfrau ac eLyfrau Llafar Borrowbox yn cynnwys dros 20,000 o deitlau yn y Gymraeg a’r Saesneg gan awduron poblogaidd fel Mererid Hopwood a Geraint V. Jones.

I gael mynediad i’r adnoddau yma, lawrlwythwch ap Borrowbox oddi wrth yr App Store neu Google Play, a mewngofnodwch gan ddefnyddio’r cyfarwyddiadau isod, a dechreuwch fenthyca, lawrlwytho a mwynhau eLyfrau ac eLyfrau Llafar o gasgliadau Borrowbox Llyfrgelloedd Cymru. Gellid eu lawrlwytho i ddyfeisiau Apple iOS a Android Google am gyfnodau cyfyngedig drwy fenthyciadau digidol. Mae ffeiliau sain MP3 yn hygyrch ac yn gydnaws â holl ddyfeisiau

EGylchgronau ac eGomics

Mae Llyfrgelloedd Cymru yn cynnig dros 250 o gyfnodolion drwy’r gwasanaeth eGylchgronau RBdigital, sy’n cynnwys teitlau poblogaidd fel ‘National Geographic’ a ‘BBC History’, a ‘CARA’ yn y Gymraeg. Mae gwasanaeth eGylchgronau RBdigital yn cynnwys teitlau mewn llu o feysydd yn cynnwys ffotograffiaeth, cyfrifiaduron, hanes, celf a llawer mwy.

Mae Llyfrgelloedd Cymru yn falch o allu cynnig gwasanaeth e-Gomics gwell, o fis Ebrill 2020 ymlaen, i holl ddefnyddwyr llyfrgelloedd Cymru, sef gwasanaeth a fydd yn cynnwys dros 3,500 o deitlau. Bydd y casgliad ehangach yn cynnwys teitlau poblogaidd gan Disney, yn eu plith Frozen, Mulan a Finding Nemo, yn ogystal â chlasuron Marvel fel Spiderman a’r Incredible Hulk a llyfrau comic nodedig eraill fel Transformers, Star Trek aGhostbusters.

Dywedodd y Dr Mel Gibson, Athro Cyswllt, Prifysgol Northumbria ac ysgolhaig comics, “It is lovely to see this free collection of mainstream eComics made available for readers of all ages.”

Gallwch gael mynediad i’r casgliadau eGylchgronau ac eGomics drwy ap neu wefan RBdigital. Mae’r adnoddau yma am ddim drwy ddefnyddio eich aelodaeth llyfrgell yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth ar sut i gael mynediad i’r adnoddau yma, cliciwch yma, neu ewch i wefan eich llyfrgell.

 

Theory Test Pro

Mae Theory Test Pro yn efelychiad realistig iawn o brawf theori gyrru’r Deyrnas Unedig. Mae’n cynnwys banc o gwestiynau swyddogol i ymarfer ar gyfer y prawf, clipiau fideo i’ch helpu i adnabod peryglon a fersiwn ar-lein o Reolau’r Ffordd Fawr. Defnyddir yr holl ddeunydd dan drwydded yr Asiantaeth Safonau Gyrru, sef y bobl sy’n gosod y prawf.

Os ydych yn byw yng Nghymru, bydd ganddoch fynediad am ddim i’r adnodd Theory Test Pro drwy ymaelodi a’ch llyfrgell gyhoeddus lleol. Gallwch gael mynediad i’r adnodd o unrhywle drwy ddefnyddio eich rhif aelodaeth llyfrgell, a logio mewn yn uniongyrchol.

Sut i gofrestru ar gyfer Theory Test Pro:

  1. Pan fyddwch yn defnyddio Theory Test Pro am y tro cyntaf, bydd angen ichi gofrestru gan nodi eich enw, eich cyfeiriad e-bost a chyfrinair. Ni chodir tâl am hyn. Mae’r wybodaeth hon yn caniatáu i Theory Test Pro gadw eich sgorau fel y gallwch ddilyn eich cynnydd wrth i chi ymarfer ar gyfer y prawf.
  2. Bydd angen cyfeiriad e-bost dilys arnoch i gofrestru ar gyfer Theory Test Pro.
  3. Os ydych yn cofrestru gartref neu o unrhyw le arall ar wahân i’r llyfrgell bydd angen rhif côd bar llyfrgell dilys arnoch hefyd, sydd ar eich carden llyfrgell.

Os nad ydych yn aelod o lyfrgell cyhoeddus eto, i gael mynediad i Theory Test Pro, gallwch ymuno â’ch llyfrgell nail ai ar-lein neu mewn person. Gwybodaeth am sut i ymuno â‘ch llyfrgell leol yma.

Adnoddau Cyfeiriol Digidol

Fe gewch hyd i lu o adnoddau cyfeiriol ddigidol, fel gwyddoniaduron, bywgraffiadau, geiriaduron a phapurau newydd drwy eich lyfrgell gyhoeddus yng Nghymru. Bydd y rhain i gyd yn ddefnyddiol efo’ch gwaith cartref neu ymholiad ychwil arall. Dewch o hyd i beth sydd ar gael drwy wefan eich llyfrgell yma.

Adnoddau Electronig Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o adnoddau ar-lein rhad ac am ddim. I gael mynediad i’r rhain o bell, defnyddiwch eich tocyn darllenydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru. I ymaelodi, llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein.

Ewch i wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddarganfod fwy am y casgliadau helaeth sydd yno.

 
Cookie Settings