Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell

Yn 2013, daeth llyfrgelloedd ac ysgolion Cymru at ei gilydd i roi cerdyn llyfrgell i bob plentyn ysgol gynradd, gyda chwe awdurdod lleol yn tywys y menter. Diolch i gyllid Llywodraeth Cymru o’r adran Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, ehangwyd y fenter i bob un o’r 22 awdurdod lleol, yn targedu fyny i 35,000 o blant ysgol cynradd Blwyddyn 4.

Mae llyfrgelloedd dros Gymru yn parhau i drefnu sesiynau llyfrgell yn llawn hwyl i ddosbarthiadau ysgol yn ystod tymor yr ysgol. Mae’r sesiynau yma yn hynod werthfawr i ymgyfarwyddo plant efo’r llyfrgell, ac i dderbyn cardiau llyfrgell newydd. Byddant wedyn yn cael mynediad i filoedd o lyfrau am ddim yn ogystal â llawer o adnoddau eraill i’w helpu i loywi eu gwaith ysgol a gwella eu hamser hamdden, gan gynnwys:

  • Defnyddio cyfrifiaduron a mynediad i’r rhyngrwyd AM DDIM
  • Ffuglen, llyfrau ffeithiol, comics, nofelau graffig a llyfrau llafar AM DDIM
  • Help AM DDIM gyda gwaith cartref – ar lein ac yn y llyfrgell
  • E-lyfrau ac e-gylchgronau AM DDIM
  • Clybiau, gemau, digwyddiadau, gweithgareddau a dosbarthiadau yn y llyfrgell
  • Staff llyfrgell sy’n gyfeillgar a pharod i helpu
  • Rhywle diogel i gwrdd â ffrindiau

A ydy eich ysgol wedi cysylltu â’r llyfrgell leol? Gofynnwch i’ch athrawes neu drefnwch ymweliad â’r llyfrgell. Wrth ymuno, gallwch gael mynediad i llu o adnoddau am ddim!

Hefyd, cymerwch olwg ar dudalen Facebook Mae Addysg yn Dechrau yn y Cartref sy’n cynnwys gwybodaeth ar sut i gefnogi eich plentyn adref a helpu eu perfformiad yn yr ysgol. 

 

34