Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell

banner

77

Oeddech chi’n gwybod fod plant sy’n darllen o ran pleser yn gwneud yn well yn yr ysgol?  Mae llyfrgelloedd ac ysgolion Cymru yn dod at ei gilydd i roi cerdyn llyfrgell AM DDIM i bob plentyn ysgol gynradd.

Bydd y cerdyn yn caniatáu i blant gael benthyg dau lyfr ar unwaith. Unwaith y byddwn wedi gweld tystiolaeth ar gyfer eu cyfeiriad, fe allan nhw gael gafael ar filoedd o lyfrau am ddim yn ogystal â llawer o adnoddau eraill i’w helpu i loywi eu gwaith ysgol a gwella eu hamser hamdden, gan gynnwys:

  • Defnyddio cyfrifiaduron a mynediad i’r rhyngrwyd AM DDIM
  • Ffuglen, llyfrau ffeithiol, comics, nofelau graffig a llyfrau llafar AM DDIM
  • Help AM DDIM gyda gwaith cartref – ar lein ac yn y llyfrgell
  • E-lyfrau ac e-gylchgronau AM DDIM
  • Clybiau, gemau, digwyddiadau, gweithgareddau a dosbarthiadau yn y llyfrgell
  • Staff llyfrgell sy’n gyfeillgar a pharod i helpu
  • Rhywle diogel i gwrdd â ffrindiau

Dyma ddolen i eitem wych a chwaraewyd ar Radio Cymru ar 02.12.14.  Fe gafodd Nia Gruffydd o lyfrgelloedd Gwynedd a phlant ysgol o’r ardal leol eu holi am gynllun Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell.  Gwrandewch yma (eitem yn cychwyn 56 munud i fewn i’r rhaglen):

http://www.bbc.co.uk/programmes/b04q0qcz

I gael gwybod mwy am eich llyfrgell leol ewch i dudalen Ffeindio’ch Llyfrgell.

Fe fydd darllen llyfrau gartref yn eich helpu i fwynhau darllen a gwneud yn well yn yr ysgol. Hefyd, mae’r prosiect yn cyd-fynd ag ymgyrch “Rho Amser i Ddarllen” Llywodraeth Cymru. Fe all darllen am gwta 10 munud bob dydd wneud gwahaniaeth mawr! http://www.betterreading.co.uk/cy

Arweinir y prosiect hwn gan CyMAL (Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru) a thîm Datblygu Cynulleidfa Llyfrgelloedd Cymru

Cysylltu

34