Newyddion

Ionawr 16, 2015

Cerdyn llyfrgell awtomatig i bob plentyn yng Nghymru

Mae llyfrgelloedd ac ysgolion Cymru yn dod at ei gilydd i roi cerdyn llyfrgell i bob plentyn ysgol gynradd. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu ymgyrch i sicrhau fod pob plentyn yng Nghymru yn dod yn aelod o’u llyfrgell leol. Wrth baratoi i lansio’r fenter yn Sir Ddinbych ar Ionawr 15fed yn Llyfrgelloedd Prestatyn a’r Rhyl, […]

Darllen Mwy

Ionawr 13, 2015

Lansio Llyfrgell Gymunedol Cerrigydrudion

Partneriaeth gyffrous rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Gr?p Cefnogi Llyfrgell Gymunedol Cerrigydrudion i ddiogelu gwasanaethau llyfrgell yn ardal Uwch Aled. Bydd allweddi llyfrgell y pentref yn cael eu cyflwyno i Gr?p Cefnogi Llyfrgell Gymunedol Cerrigydrudion heddiw [12/12/14], sy’n dynodi lansiad swyddogol ail lyfrgell gymunedol y Fwrdeistref Sirol. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn parhau […]

Darllen Mwy

Ionawr 5, 2015

LLYFRGELLOEDD CYMRU YN MYND YN GROES I WEDDILL PRYDAIN!

Mae nifer y bobl sy’n benthyca o lyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru wedi codi bron i 5% yn y 12 mis diwethaf – tra bo gweddill y Deyrnas Unedig at ei gilydd wedi gweld gostyngiad o dros 4% yn ôl ffigurau a ryddhawyd gan CIPFA (Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth) ar gyfer 2013-14. Tra bo […]

Darllen Mwy
Cookie Settings