Newyddion

Hydref 11, 2021

Cystadleuaeth Dylunio Logo i Lyfrgelloedd yng Nghymru

Yn galw myfyrwyr Addysg Uwch yng Nghymru! Fe’ch gwahoddir i greu logo newydd ar gyfer brand ‘Llyfrgelloedd Cymru’, a fydd yn cyd-fynd â’r wefan sydd wedi’i  hail-ddylunio, ac yn adlewyrchu’r rôl hanfodol y mae llyfrgelloedd yn ei chwarae yn ein cymunedau. Mae gwefan llyfrgelloedd.cymru wedi’i chreu a’i dylunio fel rhan o gefnogaeth Llywodraeth Cymru i […]

Darllen Mwy

Hydref 4, 2021

Gweithredu a Newid Bywydau ar gyfer Wythnos Llyfrgelloedd 2021

Mae Wythnos Llyfrgelloedd yn ddathliad wythnos gron o lyfrgelloedd poblogaidd y genedl, gyda’r ffocws yn 2021 ar gefnogi cymunedau gweithgar ac ymgysylltiedig a’r rôl ganolog y mae llyfrgelloedd yn ei chwarae yn eu cymuned fel sbardun ar gyfer cynhwysiant, cynaliadwyedd, symudedd cymdeithasol a chydlyniant cymunedol. Drwy gydol yr wythnos bydd llyfrgelloedd yng Nghymru yn gweithredu […]

Darllen Mwy

Hydref 3, 2021

Cyfleuster Llyfrgell Newydd y Fenni yng Nghanol y Gymuned

Yn dilyn buddsoddiad o £2.5 miliwn, mae’r Fenni bellach yn elwa o gyfleuster Llyfrgell newydd sbon, sydd wedi’i leoli o fewn Neuadd y Dref restredig Graddfa II ar ei newydd wedd yng nghanol y dref farchnad brysur hon. Agorodd y llyfrgell newydd ei drysau ym mis Medi, ac mae wedi cael croeso cynnes gan aelodau […]

Darllen Mwy
Cookie Settings