Byw’n Dda yng Nghymru

Mae’r prosiect Byw’n Dda yng Nghymru yn amlygu’r rôl bwysig mae Llyfrgelloedd Cymru yn ei chwarae yng nghanol eu cymunedau lleol a hyrwyddo’r gwaith maent yn ei wneud i gefnogi iechyd a lles pobl.

Lle i Gysylltu

Lle i Gysylltu

Mae Lle i Gysylltu yn ffurfio rhan o brosiect ehangach Byw’n Dda yng Nghymru, sy’n amlygu’r rôl bwysig mae Llyfrgelloedd Cymru yn ei chwarae yng nghanol eu cymunedau lleol a hyrwyddo’r gwaith maent yn ei wneud i gefnogi iechyd a lles pobl.

Darllen Mwy

Heneiddio'n Dda gyda Llyfrgelloedd Cymru

Heneiddio'n Dda gyda Llyfrgelloedd Cymru

Mae Llyfrgelloedd Cymru yn lansio ymgyrch i hyrwyddo’r gwaith maent yn ei wneud i gefnogi pobl yng Nghymru i fyw a heneiddio’n dda.

Darllen Mwy

Porwch Mewn Llyfr

Porwch Mewn Llyfr

Mae Llyfrgelloedd Cymru yn cydweithio â’r elusen genedlaethol yr Asiantaeth Ddarllen i hyrwyddo’r cysylltiad rhwng darllen yn rheolaidd a gwell canlyniadau iechyd y gaeaf hwn. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, bydd llyfrgelloedd ledled Cymru yn cymryd rhan yn yr ymgyrch gwybodaeth gyhoeddus ‘Porwch mewn Llyfr’ sy’n ceisio hyrwyddo darllen ychydig bach bob wythnos i gefnogi iechyd meddwl a lles pobl.

Darllen Mwy

Tyfu Gyda'n Gilydd

Tyfu Gyda'n Gilydd

Mae Llyfrgelloedd Cymru’n lansio ymgyrch i hyrwyddo’r holl wahanol ffyrdd y gall eich llyfrgell leol gefnogi datblygiad cynnar plentyn, a chynnig cyfle i rieni newydd a gofalwyr fynd allan o’r tŷ i gwrdd â phobl newydd.

Darllen Mwy
Cookie Settings