Technoleg a Dysgu

Mae’r adran hon yn rhoi cyflwyniad i gyfleusterau IT a’r cyfleoedd dysgu sydd ar gael oddi wrth eich llyfrgell gyhoeddus leol yng Nghymru. 

 
 
 
 
 

Cymorth TG

Cyfleusterau a chymorth TG

Mae llyfrgelloedd cyhoeddus a llyfrgelloedd mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion yng Nghymru yn cynnig mynediad am ddim i gyfrifiaduron a chynnwys o safon uchel, ac yn helpu bobl i ddatblygu eu sgiliau TG, er mwyn iddynt cael y budd mwyaf o’r ddarpariaeth TG sydd ar gael. Mae llyfrgelloedd yn chwarae rhan allweddol mewn hwyluso mynediad i’r holl wybodaeth sydd arlein a galluogi bobl i ryngweithio gyda’r gwasanaethau arlein sydd ar gael.

Cyfleusterau a chymorth TG

Hanes Teulu

Hanes Teulu

Gallwch gael mynediad am ddim i’r adnoddau hanes teulu poblogaidd Ancestry Online (Argraffiad Llyfrgell) a Find My Past o fewn llyfrgelloedd cyhoeddus ac archifdai yng Nghymru. Gall yr adnoddau yma eich helpu’n sylweddol gyda’ch ymchwil hanes teulu.

Hanes Teulu
Cookie Settings