Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r gwasanaeth llyfrgelloedd Cymraeg, yna peidiwch ag oedi i gysylltu â ni ar – 

Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR.

MALD@llyw.cymru
0300 062 2112