Cynllun Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd

Mae Cynllun Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd yn galluogi i unrhyw aelod o wasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Sir Gâr, Ceredigion, Powys a Sir Benfro fenthyg o unrhyw un o’r sefydliadau a restrir yn y ddolen isod:

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Canllawiau Defnyddwyr Allanol UWTSD

 

Library user checking out a book at library reception counter

Ginger Pixie Photography.

Partneriaid Cynllun Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd:

  • Gwasanaethau Llyfrgelloedd Cyhoeddus: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe.
  • Sefydliadau Addysg Bellach: Coleg Ceredigion, Coleg Sir Gâr, Coleg Gwyr Abertawe, Grwp NPTC a Choleg Șir Benfro.
  • Sefydliadau Addysg Uwch: Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant – Caerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan ac Abertawe.
  • Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Bwrdd Dysgu Iechyd Powys a rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.
  • Llywodraeth ac Arbenigol: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Llyfrgell Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Llyfrgell Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Llyfrgell Llywodraeth Cymru, a Llyfrgell Gerddi Botaneg Cymru.
  • Libraries Together Passport Scheme

Cookie Settings