Cynllun Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd

Mae Cynllun Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd yn galluogi i unrhyw aelod o wasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Sir Gâr, Ceredigion, Powys a Sir Benfro fenthyg o unrhyw un o’r sefydliadau a restrir yn y ddolen isod:

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Canllawiau Defnyddwyr Allanol UWTSD

 

Library user checking out a book at library reception counter

Ginger Pixie Photography.

Partneriaid Cynllun Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd*

  • Gwasanaethau Llyfrgelloedd Cyhoeddus: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe.
  • Llyfrgelloedd Addysg Bellach: Coleg Sir Gâr, Coleg Gwyr Abertawe, Grwp NPTC a Choleg Șir Benfro.
  • Llyfrgelloedd Addysg Uwch: Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant – Caerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan ac Abertawe.
  • Llyfrgelloedd Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (Bronglais, Aberystwyth), BIP Hywel Dda (Glangwili, Caerfyrddin), BIP Hywel Dda (Hafan Derwen, Caerfyrddin), BIP Hywel Dda (Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli), Bwrdd Dysgu Iechyd Powys (Bronllys), Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (Cefn Coed), BIP Bae Abertawe (Cefn Coed), BIP Bae Abertawe (Morriston), BIP Bae Abertawe (Neath Port Talbot), BIP Bae Abertawe (Singleton).

*Sieciwch cyn ymweld ag unrhyw lyfrgell gan y gallai cyfyngiadau mynediad fod yn berthnasol yn ystod cyfnodau prysur.

  • Libraries Together Passport Scheme

Cookie Settings