Newyddion

Mawrth 9, 2015

Cerdyn llyfrgell awtomatig i bob plentyn

Mae llyfrgelloedd ac ysgolion Cymru yn dod at ei gilydd i roi cerdyn llyfrgell i bob plentyn ysgol gynradd – fe ddechreuodd y prosiect ym mis Mawrth eleni gyda chwe awdurdod lleol yn treialu’r fenter a, diolch i arian Llywodraeth Cymru oddi wrth yr Adran Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, fe’i rhoddwyd ar waith bellach mewn […]

Darllen Mwy

Mawrth 5, 2015

Sêr Rygbi Cymru yn lansio sialens #hunlyfr Diwrnod y Llyfr

Yng nghanol bwrlwm Pencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni, mae sêr Rygbi Cymru wedi dangos eu cefnogaeth frwd i ymgyrch Diwrnod y Llyfr 2015. Ymwelodd tîm Diwrnod y Llyfr â gwesty Bro Morgannwg yn ddiweddar i gwrdd â rhai aelodau o garfan Cymru sy’n awyddus i helpu i lansio ymgyrch #hunlyfr Diwrnod y Llyfr. Wyddoch chi […]

Darllen Mwy

Cerdyn llyfrgell awtomatig i bob plentyn yng Nghymru

Mae llyfrgelloedd ac ysgolion cynradd Cymru yn dod at ei gilydd i roi cerdyn llyfrgell i bob plentyn ysgol gynradd – dechreuodd y prosiect ym mis Mawrth eleni gyda chwe awdurdod lleol yn treialu’r fenter. Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru yn yr Adran Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, mae hyn bellach wedi ei gyflwyno i […]

Darllen Mwy
Cookie Settings