Newyddion

Medi 18, 2015

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Storïau Rygbi yn agoriad arddangosfa rygbi newydd

Gyda chystadleuaeth rygbi fwya’r byd ar ddechrau, gall cefnogwyr sy’n ymweld â Chaerdydd dros yr hydref fwynhau arddangosfa arbennig wrth i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddathlu Cwpan Rygbi’r Byd. Heddiw (16 Medi 2015) lansiwyd arddangosfa Cofroddion a’r Bêl Hirgron yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a chyhoeddwyd enillwyr y gystadleuaeth ysgrifennu creadigol genedlaethol i […]

Darllen Mwy

Medi 4, 2015

Cynlluniau ar gyfer cerdyn llyfrgell i Gymru gyfan i wella gwasanaethau ac arbed arian

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun i gyhoeddi cerdyn llyfrgell i Gymru gyfan er mwyn i bobl gael defnyddio gwasanaethau llyfrgell ym mhob rhan o’r wlad a sicrhau arbedion o 70% i awdurdodau lleol ar eu gwariant. Gydag un cerdyn llyfrgell, bydd pobl yn gallu cael benthyg llyfr o un llyfrgell unrhyw le yn y […]

Darllen Mwy

Medi 3, 2015

Llyfrgell Blaenafon yn ail-agor mewn cartref newydd

Mae llyfrgell Blaenafon wedi agor yn ei chartref newydd yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon. Yr oriau agor fydd 10am – 5pm, Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn, gyda mynediad hunan-wasanaeth i ddewis yn gyflym a llyfrau hanes lleol ar ddydd Sul. Bydd cwsmeriaid hefyd yn medru defnyddio nifer o wasanaethau’r cyngor, gan gynnwys y ganolfan […]

Darllen Mwy

Medi 2, 2015

Llyfrgell Symudol Pen-y-bont – Ydych chi’n ymwybodol o’r holl bethau y mae eich llyfrgell symudol yn eu cynnig?

Yn ogystal â bod yn lle i ddewis llyfr newydd grêt, erbyn hyn fe all pobl leol fanteisio ar wasanaeth Llyfrgell Symudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont i gael cyngor am ddefnyddio cyfrifiadur a chwblhau pethau ar lein. Gyda chyfarpar digidol newydd, fe all pobl ddefnyddio’r rhyngrwyd ar y Llyfrgelloedd Symudol i ateb unrhyw ymholiadau sydd […]

Darllen Mwy
Cookie Settings