Newyddion

Mai 31, 2018

E-lyfrau ac e-lyfrau llafar

Mae gwasanaeth e-lyfrau Cymru wedi newid cyflenwr ers y 1af o Fai. Symudwyd ein casgliad e-lyfrau ac e-lyfrau llafar i BorrowBox fel yr unig gyflenwr e-lyfrau ac e-lyfrau llafar ar gyfer llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru. O ganlyniad i hyn, bydd y dewis stoc yn cynyddu’n sylweddol, ac mae yna ap ar gael hefyd ar gyfer defnyddwyr […]

Darllen Mwy

Mai 25, 2018

£1.35 miliwn ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd Cymru

Wrth ymweld ag Archifau Morgannwg (22.5.18), cyhoeddodd y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, y bydd amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru yn elwa ar dros £1.35 miliwn o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella eu cyfleusterau a’u gwasanaethau. Bydd y Rhaglen Grantiau Cyfalaf yn helpu amgueddfeydd, archifau a […]

Darllen Mwy

Mai 24, 2018

Gwnewch amser i chi eich hun yr hydref hwn yn eich llyfrgell

Bydd llyfrgelloedd ledled Cymru yn dod yn fyw yn ystod mis Hydref eleni ac yn dangos sut y gallant chwarae rôl allweddol yn ein lles. Ar draws y wlad, bydd llyfrgelloedd yn cynnal digwyddiadau gydag awduron a darlunwyr gwadd, sesiynau darllen grŵp, gweithgareddau addysgol a llenyddiaeth, digwyddiadau cerddorol a llawer mwy i’ch denu yn ystod […]

Darllen Mwy
Cookie Settings