Newyddion

Hydref 20, 2020

Llyfrgelloedd yn Cefnogi eu Cymunedau mewn Amserau Heriol

Roedd llyfrgelloedd ymhlith y cyntaf i ddechrau darparu gwasanaeth i’w cymunedau yn dilyn addasiad i’r rheoliadau gan alluogi awdurdodau lleol i ddechrau’r broses o gynllunio sut i ailagor eu llyfrgelloedd yn ddiogel ym mis Mai. Dechreuodd y dull gweithredu fesul cam drwy gynnig gwasanaeth benthyciadau ‘clicio a chasglu’. Er mwyn cefnogi’r costau ychwanegol a gronnwyd […]

Darllen Mwy

Hydref 13, 2020

Troi Dalen Newydd i Gefnogi Iechyd Meddwl Plant

Mae cynllun newydd yn cael ei lansio yng Nghymru i helpu plant i ddeall a rheoli eu hiechyd meddwl a’u lles drwy ddarllen. Mae’r rhaglen, sydd wedi cael ei datblygu a’i harwain gan weithwyr iechyd proffesiynol yn ogystal â phlant a’u teuluoedd, yn cael ei chyflwyno yng Nghymru gan yr elusen Asiantaeth Ddarllen mewn partneriaeth […]

Darllen Mwy

Hydref 8, 2020

#DymaFySilff – Wythnos Llyfrgelloedd yn Dathlu Llyfrau a Darllen

Bydd Wythnos Llyfrgelloedd 2020 yn cael ei chynnal rhwng 5-10 Hydref, ac yn dathlu llyfrgelloedd poblogaidd y genedl a’u rôl hanfodol yn niwylliant llyfrau y DU. Bydd yn siawns i lyfrgelloedd ymhob sector gael dathlu llyfrau a darllen, ac i arddangos eu cynnig darllen a’u cyfraniad i ddatblygu Cenedl o Ddarllenwyr. Dywedodd Eloise Williams, Children’s Laureate […]

Darllen Mwy

Hydref 5, 2020

Adnoddau Iechyd a Lles yn Cefnogi Defnyddwyr

Dros y chwe wythnos diwethaf, mae Llyfrgelloedd Cymru ar y cyd â Borrowbox, y cyflenwr e-lyfrau ac e-lyfrau llafar Cymru-gyfan, wedi cyflwyno cyfoeth o awgrymiadau darllen Iechyd a Lles ichi, sydd ar gael drwy wasanaeth Borrowbox eich llyfrgell. Darparwyd yr adnoddau hyn diolch i nawdd ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, er mwyn cefnogi defnyddwyr llyfrgelloedd cyhoeddus […]

Darllen Mwy
Cookie Settings