Newyddion

Hydref 3, 2021

Cyfleuster Llyfrgell Newydd y Fenni yng Nghanol y Gymuned

Yn dilyn buddsoddiad o £2.5 miliwn, mae’r Fenni bellach yn elwa o gyfleuster Llyfrgell newydd sbon, sydd wedi’i leoli o fewn Neuadd y Dref restredig Graddfa II ar ei newydd wedd yng nghanol y dref farchnad brysur hon. Agorodd y llyfrgell newydd ei drysau ym mis Medi, ac mae wedi cael croeso cynnes gan aelodau […]

Darllen Mwy

Medi 22, 2021

Llyfrgell Llanrwst yn Ailagor yng Nglasdir

Ydych chi’n barod ar gyfer eich antur ddiwylliannol nesaf? Yr wythnos hon, fe ailagorodd Llyfrgell Llanrwst yng Nghlasdir – gofod mawr, cyfeillgar i ddarllenwyr, gyda llyfrgell flaenllaw i blant wedi’i dylunio gan Opening the Book, arweinwyr byd-eang ym maes dylunio llyfrgelloedd cyhoeddus. Mae gan y llyfrgell amrywiaeth eang o lyfrau at ddant pawb, gyda hwb […]

Darllen Mwy

Gorffennaf 12, 2021

Ewch yn Ferw Gwyllt dros Ddarllen yn Sialens Ddarllen yr Haf 2021!

Ewch yn ferw gwyllt dros ddarllen gydag Arwyr y Byd Gwyllt yn Sialens Ddarllen yr Haf 2021 – ar-lein neu yn eich llyfrgell leol! Lansiwyd Sialens Ddarllen yr Haf mewn llyfrgelloedd ledled Cymru a Lloegr ar 10 Gorffennaf 2021 (fe’i lansiwyd yn yr Alban a Gogledd Iwerddon ar 19 Mehefin) Y thema yw ‘Arwyr y […]

Darllen Mwy

Mehefin 23, 2021

£1.1 miliwn ar gyfer Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd yng Nghymru

Bydd wyth amgueddfa a llyfrgell yn elwa o gyllid o £1.1 miliwn drwy Grantiau Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru. Nod y cynllun yw cefnogi amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol i adfywio cyfleusterau gan ganolbwyntio’n benodol ar ehangu mynediad, gweithio mewn partneriaeth a datblygu gwasanaethau cynaliadwy. Bydd pum llyfrgell yn cael eu moderneiddio gyda’r cyllid yn mynd […]

Darllen Mwy

Ebrill 8, 2021

Gwasanaeth eGylchgronau RB Digital yn Symud i Overdrive

Mae’r gwasanaeth eGylchgronau RB Digital nawr wedi symud draw i Overdrive. Mae dros 3,000 o gylchgronau  poblogaidd  bellach ar gael i’w lawrlwytho a’u darllen ar unrhyw ddyfais 24 /7 . Bydd defnyddwyr gyda cherdyn llyfrgell yn gallu darllen cylchgronau digidol ar Libby , yr ap darllen o Overdrive, neu drwy ymweld â gwefan eu hawdurdod llyfrgell . Ymhlith y prif deitlau mae The Economist, National Geographic a Vanity Fair a channoedd o gylchgronau poblogaidd […]

Darllen Mwy

Mawrth 16, 2021

Llyfrgelloedd Cymru yn Estyn Allan i’r Byd Rhithiol

Bydd gan staff llyfrgell ar draws holl Awdurdodau Lleol Cymru fynediad at becyn hyfforddiant digidol cyffrous, diolch i grant gan Gronfa Adfer Diwylliannol Llywodraeth Cymru. Mae’r flwyddyn diwethaf wedi gweld newid enfawr yn y ffordd mae llyfrgelloedd cyhoeddus ledled Cymreu wedi gallu cynnig eu gwasanaethau yn ystod pandemig Coronofeirws. Gyda chyfyngiadau sy’n golygu na all […]

Darllen Mwy

Mawrth 9, 2021

Prosiect Torfoli y Drenewydd yn Galw am Wirfoddolwyr

Casgliad Ffotograffiaeth David Pugh Ydych chi’n hoff o edrych ar hen ffotograffau? Oes gennych chi ddiddordeb yn hanes y Drenewydd a’i phobl? Mae Casgliad y Werin Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr ar-lein i gyfoethogi casgliad ffotograffig David Pugh (1942–2017) o’r Drenewydd. © Grŵp Hanes Lleol y Drenewydd Roedd David Pugh yn un o groniclwyr mwyaf […]

Darllen Mwy

Mawrth 3, 2021

Rhannu Stori ar Ddiwrnod y Llyfr 2021

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn annog pobl ar hyd a lled Cymru i rannu stori i ddathlu Diwrnod y Llyfr 2021 ar ddydd Iau 4 Mawrth. Gallai rhannu stori gynnwys darllen gartref gyda’r teulu, darllen gyda ffrind dros y we, darllen yn eich hoff le, darllen mewn lleoliad anghyffredin, rhannu stori gydag anifail anwes a […]

Darllen Mwy

Chwefror 5, 2021

Cael Hwyl yn Dathlu Rhigymau a Chaneuon yn Amser Rhigwm Mawr Cymru!

Bydd Amser Rhigwm Mawr Cymru yn digwydd o ddydd Llun 8fed tan ddydd Gwener 12eg Chwefror 2021! Eleni, mae BookTrust Cymru eisiau gwneud Amser Rhigwm Mawr Cymru yn well fyth trwy wahodd plant yn y Cyfnod Sylfaen i chwarae rhan yn yr hwyl rhigymu hefyd! Os ydych chi’n gweithio gyda phlant rhwng 0 a 7 oed, […]

Darllen Mwy
Cookie Settings