Chwefror 5, 2021

Cael Hwyl yn Dathlu Rhigymau a Chaneuon yn Amser Rhigwm Mawr Cymru!

Bydd Amser Rhigwm Mawr Cymru yn digwydd o ddydd Llun 8fed tan ddydd Gwener 12eg Chwefror 2021! Eleni, mae BookTrust Cymru eisiau gwneud Amser Rhigwm Mawr Cymru yn well fyth trwy wahodd plant yn y Cyfnod Sylfaen i chwarae rhan yn yr hwyl rhigymu hefyd! Os ydych chi’n gweithio gyda phlant rhwng 0 a 7 oed, […]

Darllen Mwy

Rhagfyr 17, 2020

Cartwnau Huw Aaron i godi gwên ar Ddiwrnod y Llyfr 2021

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn hynod o falch o gyhoeddi mai cyfrol llawn hwyl a sbri gan Huw Aaron fydd y llyfr £1 Cymraeg newydd ar gyfer Diwrnod y Llyfr 2021. Yn ei ffordd ddihafal ei hun, mae’r cartwnydd a’r darlunydd dawnus o Gaerdydd wedi mynd ati i greu Ha Ha Cnec i blant bach […]

Darllen Mwy

Hydref 20, 2020

Llyfrgelloedd yn Cefnogi eu Cymunedau mewn Amserau Heriol

Roedd llyfrgelloedd ymhlith y cyntaf i ddechrau darparu gwasanaeth i’w cymunedau yn dilyn addasiad i’r rheoliadau gan alluogi awdurdodau lleol i ddechrau’r broses o gynllunio sut i ailagor eu llyfrgelloedd yn ddiogel ym mis Mai. Dechreuodd y dull gweithredu fesul cam drwy gynnig gwasanaeth benthyciadau ‘clicio a chasglu’. Er mwyn cefnogi’r costau ychwanegol a gronnwyd […]

Darllen Mwy

Hydref 13, 2020

Troi Dalen Newydd i Gefnogi Iechyd Meddwl Plant

Mae cynllun newydd yn cael ei lansio yng Nghymru i helpu plant i ddeall a rheoli eu hiechyd meddwl a’u lles drwy ddarllen. Mae’r rhaglen, sydd wedi cael ei datblygu a’i harwain gan weithwyr iechyd proffesiynol yn ogystal â phlant a’u teuluoedd, yn cael ei chyflwyno yng Nghymru gan yr elusen Asiantaeth Ddarllen mewn partneriaeth […]

Darllen Mwy

Hydref 8, 2020

#DymaFySilff – Wythnos Llyfrgelloedd yn Dathlu Llyfrau a Darllen

Bydd Wythnos Llyfrgelloedd 2020 yn cael ei chynnal rhwng 5-10 Hydref, ac yn dathlu llyfrgelloedd poblogaidd y genedl a’u rôl hanfodol yn niwylliant llyfrau y DU. Bydd yn siawns i lyfrgelloedd ymhob sector gael dathlu llyfrau a darllen, ac i arddangos eu cynnig darllen a’u cyfraniad i ddatblygu Cenedl o Ddarllenwyr. Dywedodd Eloise Williams, Children’s Laureate […]

Darllen Mwy

Hydref 5, 2020

Adnoddau Iechyd a Lles yn Cefnogi Defnyddwyr

Dros y chwe wythnos diwethaf, mae Llyfrgelloedd Cymru ar y cyd â Borrowbox, y cyflenwr e-lyfrau ac e-lyfrau llafar Cymru-gyfan, wedi cyflwyno cyfoeth o awgrymiadau darllen Iechyd a Lles ichi, sydd ar gael drwy wasanaeth Borrowbox eich llyfrgell. Darparwyd yr adnoddau hyn diolch i nawdd ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, er mwyn cefnogi defnyddwyr llyfrgelloedd cyhoeddus […]

Darllen Mwy

Gorffennaf 17, 2020

Dewch i gwrdd â’r Sgwad Gwirion! Sialens Ddarllen yr Haf 2020 yn lansio yng Nghymru

Heddiw, bydd Sialens Ddarllen yr Haf yn cael ei lansio gan y Gweinidog Addysg a’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Nod y Sialens flynyddol yw cael plant rhwng 4 ac 11 oed i ddarllen chwe llyfr dros wyliau’r haf. Eleni mae’r Sialens yn symud i blatfform digidol, dwyieithog newydd, â chefnogaeth gwasanaethau e-fenthyca llyfrgelloedd, […]

Darllen Mwy
Archived News
Cookie Settings