Blog Pobl Ifanc

Croeso i Flog Pobl Ifanc Llyfrgelloedd Cymru! Dyma blatfform unigryw ble m’ach llais chi yn bwysig! Dyma rai syniadau am sut i gyfrannu i’r Blog, a chael siawns i ennill tocynnau llyfr gwerth £20:

Dylai fod rhwng 300-600 o eiriau, a gellir ysgrifennu’r Blog yn Gymraeg neu yn Saesneg. Dychwelwch y Blogiau gorffenedig at teen.blog@llgc.org.uk

Pob lwc! 🙂

Awst 13, 2021

Adolygiad ‘Tom’ gan Cynan Llwyd

Fy enw i yw Catrin ac rydw i’n bedwar ar ddeg mlwydd oed. Rydw i’n hoff iawn o ddarllen ac yn mwynhau llyfrau antur a dirgel.  Dechreuais ddarllen yn gyson yn ystod y cyfnod clo cyntaf. Roedd hyn yn amser i mi ganolbwyntio ar fy hobïau a diddordebau. Roeddwn yn gwario fy nyddiau yn eistedd […]

Read more

Awst 14, 2020

A ydych wedi cwrdd â’r Horwth …?

Dyma ni’n dal fyny efo Elidir Jones, a gofyn iddo ddatgelu ychydig am ei nofel ffantasi newydd i bobl Ifanc … Beth wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu’r llyfr hwn? Pan o’n i’n ifanc, roeddwn i ar dân eisiau darllen llyfrau ffantasi yn Gymraeg, ond ychydig iawn o ddewis oedd ar gael bryd hynny. Rŵan fy […]

Read more

Cyfle i Ennill Tocynnau Llyfr Drwy Ysgrifennu am eich Profiadau Darllen

A hoffech i’ch Blog gael ei gyhoeddi? Mae Llyfrgelloedd Cymru yn creu Blog newydd fel llwyfan i’ch profiadau darllen! Bydd cyfle i ennill £20 o docynnau llyfr ar gyfer pob blog cyhoeddedig. Dyma rai syniadau a allai fod yn y Blog: Adolygiad neu gipolwg ar lyfr/au rydych yn ei ddarllen neu wedi ei ddarllen. Cymhariaeth […]

Read more
Cookie Settings