Medi 12, 2023

Llyfr Glas Nebo

  Awdures talentog sydd yn ysgrifennu llyfrau cyffrous a theimladwy yw Manon Steffan Ros. Fe wnes i wirioneddol mwynhau darllen ei  llyfr Pluen, gwnaeth yr ysgrifennu gwych f’ysbrydoli i ddarllen ei llyfrau eraill fel ei llyfr adnabyddus Llyfr Glas Nebo. Mae Manon Steffan Ros wedi ennill nifer o wobrau amdano – y Fedal Ryddiaith yn […]

Darllen Mwy

Awst 13, 2021

Adolygiad ‘Tom’ gan Cynan Llwyd

Fy enw i yw Catrin ac rydw i’n bedwar ar ddeg mlwydd oed. Rydw i’n hoff iawn o ddarllen ac yn mwynhau llyfrau antur a dirgel.  Dechreuais ddarllen yn gyson yn ystod y cyfnod clo cyntaf. Roedd hyn yn amser i mi ganolbwyntio ar fy hobïau a diddordebau. Roeddwn yn gwario fy nyddiau yn eistedd […]

Darllen Mwy

Awst 14, 2020

A ydych wedi cwrdd â’r Horwth …?

Dyma ni’n dal fyny efo Elidir Jones, a gofyn iddo ddatgelu ychydig am ei nofel ffantasi newydd i bobl Ifanc … Beth wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu’r llyfr hwn? Pan o’n i’n ifanc, roeddwn i ar dân eisiau darllen llyfrau ffantasi yn Gymraeg, ond ychydig iawn o ddewis oedd ar gael bryd hynny. Rŵan fy […]

Darllen Mwy

Cyfle i Ennill Tocynnau Llyfr Drwy Ysgrifennu am eich Profiadau Darllen

A hoffech i’ch Blog gael ei gyhoeddi? Mae Llyfrgelloedd Cymru yn creu Blog newydd fel llwyfan i’ch profiadau darllen! Bydd cyfle i ennill £20 o docynnau llyfr ar gyfer pob blog cyhoeddedig. Dyma rai syniadau a allai fod yn y Blog: Adolygiad neu gipolwg ar lyfr/au rydych yn ei ddarllen neu wedi ei ddarllen. Cymhariaeth […]

Darllen Mwy
Cookie Settings