Plant a Theuluoedd

Mae’r adran hon yn rhoi braslun ichi o’r cyfoeth o gyfleoedd dysgu a mentrau atyniadol a gynigir gan lyfrgelloedd ar draws Cymru er mwyn cefnogi plant a theuluoedd. 

Mae llyfrgelloedd yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd i bob plentyn – i gael hwyl, i ddysgu, i ddarganfod a rhannu, gan gynnwys sesiynau adrodd stori i blant ifanc iawn a chlybiau codio i blant hyn. Mae gan y gweithgareddau hyn ran hanfodol i’w chwarae mewn datblygu darllen, dysgu a chyfranogi i gymdeithas sydd fwyfwy yn gwerthfawrogi gwybodaeth, llythrennedd a’r gallu i ddod o hyd ac i ddefnyddio gwybodaeth.  

Mae’n rhwydd i ymuno a’ch llyfrgell leol yng Nghymru, cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sialens Ddarllen

Ysgolion a Sialens Ddarllen yr Haf

Trefnir Sialens Ddarllen yr Haf gan y Reading Agency, ac fe’i cymeradwyir yng Nghymru gan rieni, athrawon, Cyngor Llyfrau Cymru a Llywodraeth Cymru, gan gyrraedd plant a phobl ifainc o bob oedran a gyda dros 40,000 o blant yn cymryd rhan llynedd yng Nghymru.

Sialens Ddarllen yr Haf

Ysgolion ac Athrawon

Ysgolion ac Athrawon

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am y cynlluniau a'r gweithgareddau a gynigir gan lyfrgelloedd sydd o fudd i ysgolion ac athrawon, gan gynnwys ymweliadau â llyfrgelloedd, Sialens Ddarllen yr Haf, a mynediad at gyfoeth o adnoddau digidol.

Ysgolion ac Athrawon

Adnoddau Digidol

Adnoddau Digidol ar Gyfer Plant

Mae ein casgliad anhygoel o adnoddau arlein yn cynnwys eLyfrau, eLyfrau Sain, eGomics ac eGylchgronau i blant a phobl ifainc, y gellid eu lawrlwytho am ddim.

Adnoddau Digidol

Dysgu Cynnar

Dysgu Cynnar

Gallwch feithrin datblygiad plant drwy’r rhaglenni cymorth i ddysgu cynnar hyn sydd ar gael yng Nghymru.

Dysgu Cynnar

Gemau

Gemau ar gyfer Plant a Theuluoedd

Mae’r gweithgareddau rhyngweithiol a hwyliog sy’n dilyn yn digwydd mewn llyfrgelloedd yng Nghymru.

Gemau

Amser Stori

Amser Stori

Mae llyfrgelloedd ar draws Cymru yn rhedeg sesiynau Amser Stori ac Amser Rhigwm rhad ac am ddim ar gyfer babanod a phlant.

Amser Stori

Cefnogi Darllen

Cefnogi Darllen Plant

Ni ellir tanbrisio pwysigrwydd darllen i blant. Gall darllen er mwyn pleser fod o fudd i addysg, datblygiad cymdeithasol a meddyliol, a lles ac iechyd meddyliol plentyn.

Mwy o wybodaeth

Darllen yn Well

Llyfrau Darllen yn Well ar Bresgripsiwn yng Nghymru i Blant

Mae Darllen yn Well yn eich cefnogi chi er mwyn deal a rheoli eich iechyd a lles drwy ddefnyddio darllen sy’n gymorth.

Llyfrau Darllen yn Well

Plant

Bardd Plant Cymru a Children’s Laureate Wales

Mae Bardd Plant Cymru a Children’s Laureate Wales yn ddwy rôl lysgenhadol genedlaethol sydd â’r nod o ymgysylltu â ac ysbrydoli plant Cymru drwy lenyddiaeth, ac i hyrwyddo hawl plant i fynegi eu hunain.

Mwy o Wybodaeth
Cookie Settings