Awdur y Mis

Bob mis ar wefan Llyfrgelloedd Cymru, byddwn yn canolbwyntio ar awdur ysbrydoledig wedi’i leoli yng Nghymru neu’n ysgrifennu am Gymru. Byddwch yn cael eich cyflwyno i’w llyfr diweddaraf, gyda bywgraffiad byr o’r awdur, beth sy’n eu hysbrydoli i ysgrifennu, ac unrhyw gyngor sydd ganddynt ar gyfer awduron ifanc, i gyd ar gael mewn cyfweliadau unigryw y gallwch eu darllen yma.

Ydych chi’n athro neu’n llyfrgellydd? Bydd taflenni arbennig ar gael i’w lawrlwytho a’i argraffu bob mis yn seiliedig ar bob un o’n hawduron y gellir eu defnyddio at ddibenion addysgol.

Mehefin 5, 2023

Sioned Wiliam

  Magwyd Sioned Wiliam yn y Barri ac mae hi bellach yn byw yn Llundain. Mae’n enw cyfarwydd ym myd teledu yn y Deyrnas Unedig – dechreuodd gyda’r BBC yn Llundain yn yr adran radio adloniant ysgafn cyn gweithio fel cynhyrchydd annibynnol. Bu’n gomisiynydd comedi i ITV ac i BBC Radio 4. Mae’n adolygu theatr […]

Darllen Mwy

Mai 10, 2023

Luned Aaron

  Daw Luned Aaron o Fangor yn wreiddiol. Mae’n darlunio ac yn ysgrifennu llyfrau i blant ac oedolion, ac yn arddangos ei gwaith yn aml mewn orielau ar hyd a lled Cymru. Fe enillodd ei llyfr cyntaf i blant, ABC Byd Natur, wobr categori cynradd Tir na n-Og 2017. Bellach mae hi’n byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr a’u […]

Darllen Mwy

Ebrill 3, 2023

Mared Lewis

  Magwyd yr awdur Mared Lewis ym mhentref glan y mor Malltraeth ar Dde Orllewin Ynys Mon. Aeth i Ysgol Gynradd Bodorgan, a mwynhau blynyddoedd hapus iawn yno, ac yna ymlaen i Ysgol Gyfun Llangefni, ysgol braf arall. Cwblhadd gradd mewn Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth, cyn mynd ymlaen i ddysgu Saesneg am bum mlynedd yn […]

Darllen Mwy

Mawrth 6, 2023

Angharad Tomos

  Mae Angharad Tomos yn awdur nifer helaeth o lyfrau i oedolion a phlant, wedi ennill Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith a Gwobr Tir na n-Og ddwywaith. Mae ei gwreiddiau’n ddwfn yn Nyffryn Nantlle, ac mae’n wyres i’r Sosialydd David Thomas, sy’n gymeriad blaenllaw yn ei nofel diweddaraf, Arlwy’r Sêr. Cynnyrch y Cyfnod Clo […]

Darllen Mwy

Chwefror 6, 2023

Branwen Davies

  Mae Branwen Davies yn ferch o Ddyffryn Teifi ac mae hi’n gweithio ym myd y cyfryngau, ar raglenni radio a theledu ffeithiol yn bennaf. Mae ganddi ddau o blant, gormod o geffylau ac un ci, a’r rhain sy’n mynd â’i hamser rhydd, ei hegni a’i harian!    Mae ei nofel newydd Sblash!  i’r arddegwyr […]

Darllen Mwy

Ionawr 17, 2023

Sioned Erin Hughes

  Graddiodd Sioned Erin mewn Cymdeithaseg a Chymraeg o Brifysgol Bangor, cyn dilyn cwrs Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol o dan arweiniad Yr Athro Gerwyn Wiliams. Dechreuodd ysgrifennu’n greadigol o ddifri yn 2017, pan aeth yn wael eto gyda chyflwr niwrogyhyrol. Defnyddiodd ysgrifennu fel dull ymdopi pan ddaeth ei bywyd, fel yr oedd hi’n ei adnabod, […]

Darllen Mwy

Rhagfyr 1, 2022

Ffion Enlli

  Cafodd Ffion Enlli ei magu yn Aberdaron ym mhen draw Llŷn. Bu’n byw, astudio a gweithio ym Mharis, Perpignan, Surrey a Llundain. Er bod darn o’i chalon yn dal dros y dŵr yn Ffrainc, hap a damwain a phandemig ddaeth â hi’n ôl i fro ei mebyd yn llawer cynt nag oedd hi wedi […]

Darllen Mwy

Tachwedd 3, 2022

Sian Llywelyn

  Magwyd Siân Llywelyn ym Mhenrhyndeudraeth. Astudiodd am radd ar y cyd mewn Cymraeg a Cherddoriaeth, ac aeth ymlaen i ddilyn M.A mewn Ysgrifennu Creadigol. Bu’n athrawes am 15 mlynedd. Mae wedi profi llwyddiant mewn cystadlaethau ysgrifennu amrywiol yn Eisteddfodau Powys a Môn, a phan nad yw’n sgwennu mae’n treulio’i hamser hamdden yn cerdded, meddwi […]

Darllen Mwy

Hydref 5, 2022

Gareth Evans

Daw Gareth Evans o Benparcau, Aberystwyth, ond mae wedi ymsefydlu yng Nghaerdydd ers blynyddoedd lawer bellach wedi degawd dramor yn Sbaen a’r Almaen. Cychwynnodd ei yrfa gyda Radio Cymru, cyn troi at ysgrifennu ar gyfer y teledu. Mae ganddo brofiad helaeth fel sgriptiwr a storïwr, yn bennaf ar gyfer Pobol y Cwm. Roedd ei nofel […]

Darllen Mwy
Cookie Settings