Awdur y Mis

Bob mis ar wefan Llyfrgelloedd Cymru, byddwn yn canolbwyntio ar awdur ysbrydoledig wedi’i leoli yng Nghymru neu’n ysgrifennu am Gymru. Byddwch yn cael eich cyflwyno i’w llyfr diweddaraf, gyda bywgraffiad byr o’r awdur, beth sy’n eu hysbrydoli i ysgrifennu, ac unrhyw gyngor sydd ganddynt ar gyfer awduron ifanc, i gyd ar gael mewn cyfweliadau unigryw y gallwch eu darllen yma.

Ydych chi’n athro neu’n llyfrgellydd? Bydd taflenni arbennig ar gael i’w lawrlwytho a’i argraffu bob mis yn seiliedig ar bob un o’n hawduron y gellir eu defnyddio at ddibenion addysgol.

Rhagfyr 6, 2023

Delyth Jenkins

  Mae Delyth Jenkins yn fam, yn nain, ac yn delynores. Dechreuodd ei gyrfa gyda’r band gwerin o Abertawe Cromlech, ac yna aeth ymlaen i ffurfio’r triawd offerynnol arloesol Aberjaber. Mae hi’n chwarae mewn deuawd gyda’i merch Angharad Jenkins, a gyda’i gilydd maen nhw’n cael eu hadnabod fel DnA. Yn 2019, cyhoeddodd y llyfr That […]

Darllen Mwy

Tachwedd 1, 2023

Daf James

  Un o ddramodwyr, sgriptwyr, cyfansoddwyr a pherfformwyr amlycaf Cymru yw Daf James. Yn ogystal â phortreadu’r cymeriad cerddorol  ‘Sue’, fe yw awdur y dramâu arloesol Llwyth a Tylwyth. Bydd ei gyfres ddrama Lost Boys and Fairies yn cael ei darlledu ar BBC1 yn 2024. Mae’n byw yng Nghaerdydd gyda’i ŵr a’u tri plentyn. Bydd ei nofel gyntaf […]

Darllen Mwy

Hydref 5, 2023

Megan Angharad Hunter

  Mae Megan yn dod o Ddyffryn Nantlle ac astudiodd Cymraeg ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei gwaith wedi cael ei gyhoeddi yn Y Stamp ac O’r Pedwar Gwynt, ac yn 2020 enillodd Ysgoloriaeth Awdur Ifanc Llenyddiaeth Cymru. Yn 2021, hi oedd prif enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn gyda’i nofel tu ol i’r awyr […]

Darllen Mwy

Medi 6, 2023

Simon Chandler

  Mae dysgu Cymraeg yn rhugl yn dipyn o gamp, ond mae Simon Chandler, sy’n enedigol o Lundain, wedi mynd sawl cam ymhellach. Yn ogystal â meistroli’r gynghanedd, mae wedi ysgrifennu ei nofel gyntaf, sy’n rhannol seiliedig ar hanes chwarelyddol ardal Blaenau Ffestiniog.    Mae’r nofel Llygad Dieithryn yn cael ei hadrodd o safbwynt Katja, […]

Darllen Mwy

Awst 1, 2023

Alun Davies

  Daw Alun Davies o Aberystwyth yn wreiddiol ond mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae’n beiriannydd meddalwedd ac yn rhedeg ei gwmni ymgynghori ei hun. Mae’n hoffi rhedeg a beicio ac wedi cyflawni sawl triathlon. Enillodd ei nofel antur ffantasïol i blant a phobol ifanc Manawydan Jones: Y Pair Dadeni wobr Uwchradd Tir Na […]

Darllen Mwy

Gorffennaf 3, 2023

Llŷr Titus

Un o Fryn Mawr ger Sarn ym Mhen Llŷn ydi Llŷr Titus. Mae’n awdur a dramodydd ac yn un o sylfaenwyr Cwmni Theatr Cymunedol y Tebot. Mae’n hefyd un o sylfaenwyr cylchgrawn Y Stamp a’r wasg Cyhoeddiadau’r Stamp, a bu’n un o olygyddion y cylchgrawn a rhai cyhoeddiadau. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf Pridd gan wasg […]

Darllen Mwy

Mehefin 5, 2023

Sioned Wiliam

  Magwyd Sioned Wiliam yn y Barri ac mae hi bellach yn byw yn Llundain. Mae’n enw cyfarwydd ym myd teledu yn y Deyrnas Unedig – dechreuodd gyda’r BBC yn Llundain yn yr adran radio adloniant ysgafn cyn gweithio fel cynhyrchydd annibynnol. Bu’n gomisiynydd comedi i ITV ac i BBC Radio 4. Mae’n adolygu theatr […]

Darllen Mwy

Mai 10, 2023

Luned Aaron

  Daw Luned Aaron o Fangor yn wreiddiol. Mae’n darlunio ac yn ysgrifennu llyfrau i blant ac oedolion, ac yn arddangos ei gwaith yn aml mewn orielau ar hyd a lled Cymru. Fe enillodd ei llyfr cyntaf i blant, ABC Byd Natur, wobr categori cynradd Tir na n-Og 2017. Bellach mae hi’n byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr a’u […]

Darllen Mwy

Ebrill 3, 2023

Mared Lewis

  Magwyd yr awdur Mared Lewis ym mhentref glan y mor Malltraeth ar Dde Orllewin Ynys Mon. Aeth i Ysgol Gynradd Bodorgan, a mwynhau blynyddoedd hapus iawn yno, ac yna ymlaen i Ysgol Gyfun Llangefni, ysgol braf arall. Cwblhadd gradd mewn Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth, cyn mynd ymlaen i ddysgu Saesneg am bum mlynedd yn […]

Darllen Mwy
Cookie Settings