Mehefin 17, 2020

Alun Davies

Wedi’i eni a’i fagu yn Aberystwyth, fe adawodd Alun i fynd i’r brifysgol yn Llundain a threulio deng mlynedd yno, cyn dychwelyd i Gymru i fyw yng Nghaerdydd. Erbyn hyn mae’n ddatblygwr meddalwedd ac yn berchennog busnes sy’n treulio llawer o’i amser o flaen ei gyfrifiadur!  Ar Lwybr Dial yw ei ail nofel yn nhrioleg y […]

Read more

Ebrill 3, 2020

Myfanwy Alexander

Cyhoeddwyd nofel diweddaraf Myfanwy Alexander ar y 1af o Ionawr 2020 gan Wasg Carreg-Gwalch. Cawsom gyfle i holi Myfanwy beth oedd ei hysbrydoliaeth i ysgrifennu ‘Mynd Fel Bom’… Beth wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu’r llyfr hwn? Yr ysbrydoliaeth fwyaf oedd tirlun a phobol Sir Drefaldwyn, ond roedd dau bwnc yn y newyddion wedi fy niddori […]

Read more

Mawrth 11, 2020

Mari Emlyn

Mae nofel amlhaenog, arbrofol newydd Mari Emlyn ‘Y Wal’ yn cael ei gyhoeddi ar 27 Mawrth gan Y Lolfa. Cawsom gyfle i holi Mari am ei gwaith newydd … Beth wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu’r llyfr hwn? Cefais fy ysbrydoli’n benodol gan ddau beth i lunio’r nofel hon. Yn gyntaf, gweld cymdogion yn ffraeo ac […]

Read more

Chwefror 7, 2020

Elidir Jones

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu’r llyfr hwn? Pan o’n i’n ifanc, roeddwn i ar dân eisiau darllen llyfrau ffantasi yn Gymraeg, ond ychydig iawn o ddewis oedd ar gael bryd hynny. Rŵan fy mod i mewn sefyllfa i wneud rhywbeth am y peth, dwi’n angerddol am greu llyfrau ffantasïol y bydd plant a phobl […]

Read more