Awdur y Mis

Bob mis ar wefan Llyfrgelloedd Cymru, byddwn yn canolbwyntio ar awdur ysbrydoledig sy’n byw yng Nghymru neu’n ysgrifennu am Gymru. Cewch gyflwyniad i’w llyfr diweddaraf, beth sy’n eu hysbrydoli i ysgrifennu, ac unrhyw gyngor sydd ganddynt i ysgrifenwyr ifanc, trwy gyfweliadau unigryw y gallwch ddarllen drwy’r wefan.

Rydym wedi cyfweld â sawl awdur arbennig iawn ers inni gyflwyno’r adran yma ar y wefan, yn cynnwys Elidir Jones, Mari Emlyn, Myfanwy Alexander ac ennillydd Gwobr Tir Na Nog 2020, …

A ydych yn athro/athrawes neu’n lyfrgellydd? Bydd taflen arbennig ar gael i’w lawrlwytho ac argraffu bob mis yn seiliedig ar ein hawduron nodwedd y gallwch ddefnyddio i ddibenion addysgiadol.

Bob mis, byddwn yn canolbwyntio ar awduron sy’n ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg. Linc yma i’n Awdur y Mis yn Saesneg.

Ionawr 5, 2021

Fflur Dafydd

Mae Fflur Dafydd yn awdur, sgriptwraig a cherddor ar ei liwt ei hun. Enillodd ei hail nofel, ‘Atyniad’, y Fedal Ryddiaith yn 2006, ac fe gipiodd hefyd Wobr Goffa Daniel Owen gyda’i nofel ‘Y Llyfrgell’ yn 2009, y troswyd hi’n ffilm yn 2016. Enillodd ei nofel Saesneg, ‘Twenty Thousand Saints’, wobr Gŵyl y Gelli am […]

Darllen Mwy

Tachwedd 25, 2020

John Alwyn Griffiths

‘Diolch fod gennym yng Nghymru awdur Cymraeg sy’n feistr ar y grefft o ysgrifennu nofel dditectif’ – Tweli Griffiths, mewn adolygiad ar Gwales.com Mae’r awdur John Alwyn Griffiths yn mynd o nerth i nerth wrth iddo gyhoeddi ei nawfed nofel dditectif mewn naw mlynedd, yn dilyn ei hunangofiant Pleserau’r Plismon.  Yn enedigol o Fangor, bu John […]

Darllen Mwy

Tachwedd 2, 2020

Rebecca Roberts

  Y mis yma, bydd Rebecca Roberts yn cyhoeddi ei nofel newydd i bobl ifanc ‘Helynt’ gyda Gwasg Carreg Gwalch. Yn y nofel, rydym yn dilyn bywyd Rachel Ross, goth ifanc o’r Rhyl sydd â thalent am greu trafferth! Penderfyna Rachel fynd ar antur yn nhre’r Rhyl yn hytrach na mynd adref, a drwy gyfarfod Shane, dyn golygus, […]

Darllen Mwy

Medi 30, 2020

Daniel Davies

Ydych chi wedi dyfalu sut fywyd roedd Dafydd ap Gwilym, un o feirdd mwyaf Cymru, yn ei fwynhau? Wel, does dim angen i chi wneud hynny mwyach gan fod Daniel Davies, awdur o ardal Aberystwyth sy’n gwirioni ar hanes Cymru, wedi gwneud hynny drostoch chi! Ffug-ddyddiadur Dafydd ap Gwilym yw Ceiliog Dandi, yn dilyn hynt […]

Darllen Mwy

Medi 1, 2020

Andrew Green

Magwyd Andrew Green yn Swydd Efrog. Daeth i Gymru yn 1973 i weithio mewn llyfrgelloedd academaidd, a rhwng 1998 a 2013 ef oedd Prif Lyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ar ôl cyfnodau yng Nghaerdydd ac Aberystwyth mae’n byw nawr yn Abertawe. Enillodd ei lyfr Cymru mewn 100 Gwrthrych categori Ffeithiol Greadigol yn seremoni Llyfr y Flwyddyn 2019. Mae Andrew yn blogio […]

Darllen Mwy

Awst 3, 2020

Casia Wiliam

Cyhoeddodd yr awdures a Bardd Plant Cymru (2017-19) Casia Wiliam ei nofel ddiweddaraf i blant ‘Sw Sara Mai’ ym Mehefin 2020 gan Y Lolfa. Mae’r nofel yn ymdrin â’r themâu o hiliaeth a bwlio, ond mae yna hefyd ddigon o ysgafnder a digrifwch. Cawsom gyfle i drafod y llyfr arbennig hwn efo Casia yn ddiweddar … Beth wnaeth […]

Darllen Mwy

Mehefin 17, 2020

Alun Davies

Wedi’i eni a’i fagu yn Aberystwyth, fe adawodd Alun i fynd i’r brifysgol yn Llundain a threulio deng mlynedd yno, cyn dychwelyd i Gymru i fyw yng Nghaerdydd. Erbyn hyn mae’n ddatblygwr meddalwedd ac yn berchennog busnes sy’n treulio llawer o’i amser o flaen ei gyfrifiadur!  Ar Lwybr Dial yw ei ail nofel yn nhrioleg y […]

Darllen Mwy

Ebrill 3, 2020

Myfanwy Alexander

Cyhoeddwyd nofel diweddaraf Myfanwy Alexander ar y 1af o Ionawr 2020 gan Wasg Carreg-Gwalch. Cawsom gyfle i holi Myfanwy beth oedd ei hysbrydoliaeth i ysgrifennu ‘Mynd Fel Bom’… Beth wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu’r llyfr hwn? Yr ysbrydoliaeth fwyaf oedd tirlun a phobol Sir Drefaldwyn, ond roedd dau bwnc yn y newyddion wedi fy niddori […]

Darllen Mwy

Mawrth 11, 2020

Mari Emlyn

Mae nofel amlhaenog, arbrofol newydd Mari Emlyn ‘Y Wal’ yn cael ei gyhoeddi ar 27 Mawrth gan Y Lolfa. Cawsom gyfle i holi Mari am ei gwaith newydd … Beth wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu’r llyfr hwn? Cefais fy ysbrydoli’n benodol gan ddau beth i lunio’r nofel hon. Yn gyntaf, gweld cymdogion yn ffraeo ac […]

Darllen Mwy