Awdur y Mis

Bob mis ar wefan Llyfrgelloedd Cymru, byddwn yn canolbwyntio ar awdur ysbrydoledig sy’n byw yng Nghymru neu’n ysgrifennu am Gymru. Cewch gyflwyniad i’w llyfr diweddaraf, beth sy’n eu hysbrydoli i ysgrifennu, ac unrhyw gyngor sydd ganddynt i ysgrifenwyr ifanc, trwy gyfweliadau unigryw y gallwch ddarllen drwy’r wefan.

Rydym wedi cyfweld â sawl awdur arbennig iawn ers inni gyflwyno’r adran yma ar y wefan, yn cynnwys Elidir Jones, Mari Emlyn, Myfanwy Alexander ac ennillydd Gwobr Tir Na Nog 2020, …

A ydych yn athro/athrawes neu’n lyfrgellydd? Bydd taflen arbennig ar gael i’w lawrlwytho ac argraffu bob mis yn seiliedig ar ein hawduron nodwedd y gallwch ddefnyddio i ddibenion addysgiadol.

Bob mis, byddwn yn canolbwyntio ar awduron sy’n ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg. Linc yma i’n Awdur y Mis yn Saesneg.

Ebrill 3, 2020

Myfanwy Alexander

Cyhoeddwyd nofel diweddaraf Myfanwy Alexander ar y 1af o Ionawr 2020 gan Wasg Carreg-Gwalch. Cawsom gyfle i holi Myfanwy beth oedd ei hysbrydoliaeth i ysgrifennu ‘Mynd Fel Bom’… Beth wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu’r llyfr hwn? Yr ysbrydoliaeth fwyaf oedd tirlun a phobol Sir Drefaldwyn, ond roedd dau bwnc yn y newyddion wedi fy niddori […]

Darllen Mwy

Mawrth 11, 2020

Mari Emlyn

Mae nofel amlhaenog, arbrofol newydd Mari Emlyn ‘Y Wal’ yn cael ei gyhoeddi ar 27 Mawrth gan Y Lolfa. Cawsom gyfle i holi Mari am ei gwaith newydd … Beth wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu’r llyfr hwn? Cefais fy ysbrydoli’n benodol gan ddau beth i lunio’r nofel hon. Yn gyntaf, gweld cymdogion yn ffraeo ac […]

Darllen Mwy

Chwefror 7, 2020

Elidir Jones

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu’r llyfr hwn? Pan o’n i’n ifanc, roeddwn i ar dân eisiau darllen llyfrau ffantasi yn Gymraeg, ond ychydig iawn o ddewis oedd ar gael bryd hynny. Rŵan fy mod i mewn sefyllfa i wneud rhywbeth am y peth, dwi’n angerddol am greu llyfrau ffantasïol y bydd plant a phobl […]

Darllen Mwy
Cookie Settings