Awst 2, 2022

Geraint Evans

  Mae Geraint Evans yn byw yn Nhal-y-bont, Ceredigion. Bu’n ddarlithydd yn Adran Astudiaethau Gwybodaeth Prifysgol Aberystwyth ac am gyfnod yn Warden ar Neuadd Breswyl Pantycelyn. Hergest yw ei nofel ddiweddaraf, wedi ei chyhoeddi gan Y Lolfa. Mae’n debyg nad yw’r nofel yn deillio o brofiad personol! Pan mae Dr Rodrigo Lewis o Batagonia yn cyrraedd […]

Darllen Mwy

Gorffennaf 13, 2022

Rebecca Thomas

  Daw Rebecca Thomas o Gaerdydd yn wreiddiol. Wedi treulio cyfnodau yn astudio a gweithio ym Mhrifysgolion Caer-grawnt a Bangor, mae bellach yn ymchwilydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Hanes, diwylliant a llenyddiaeth y Gymru ganoloesol yw ei harbenigedd. Dan Gysgod y Frenhines yw ei nofel gyntaf. Dywed Rebecca, “Braf iawn yw cael cyhoeddi […]

Darllen Mwy

Mehefin 6, 2022

Rhian Cadwaladr

  A hithau newydd ddathlu ei phenblwydd yn 60, mae Rhian Cadwaladr wedi cyhoeddi tair nofel: Fi Sy’n Cael y Ci, Môr a Mynydd a Plethu. Cyhoeddodd ei chyfrol gyntaf i blant, Nain Nain Nain, yn 2019 ac ers hynny mae wedi bod yn cydweithio â’i merch ar gyfres o lyfrau Ynyr yr Ysbryd i […]

Darllen Mwy

Mai 11, 2022

Meleri Wyn James

Cafodd Meleri Wyn James ei magu yn Beulah ac Aber-porth. Fe raddiodd yn y Gymraeg o Goleg Prifysgol Aberystwyth ac astudiodd MA yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Mae’n ysgrifennu llyfrau i blant ac oedolion ers dros 25 mlynedd. Mae’n mwynhau darllen, coginio, brodwaith a threulio amser gyda theulu a ffrindiau. Nofel ddirgelwch gyffrous i’r arddegau […]

Darllen Mwy

Ebrill 4, 2022

Haf Llewelyn

Mae Haf Llewelyn yn awdures nofelau i oedolion ac i blant, ac yn barddoni. Enillodd ei nofel Diffodd y Sêr wobr Tir na n-Og yn 2014. Mae’n byw yn Llanuwchllyn. Diolch i Haf am ateb ychydig o gwestiynau inni’n ddiweddar am ei llyfr newydd Ga i Fyw Adra? Beth wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu Ga […]

Darllen Mwy

Mawrth 1, 2022

Geraint Lewis

Mae Geraint Lewis yn hanu o Dregaron, Ceredigion. Cyhoeddodd dair nofel, sef X, Daw Eto Haul a Haf o Hyd, i gyd i Wasg Carreg Gwalch a tair cyfrol o straeon byrion, Y Malwod (Annwn) a Brodyr a Chwiorydd (Y Lolfa) a Cofiwch Olchi Dwylo a Straeon Eraill (Gwasg Carreg Gwalch). Enillodd gystadleuaeth Stori Fer […]

Darllen Mwy

Chwefror 3, 2022

Jon Gower

Mae Jon Gower yn awdur toreithiog yn y Gymraeg a’r Saesneg. Enillodd gwobr Llyfr y Flwyddyn am ei nofel Y Storïwr yn 2012. Daw o Lanelli yn wreiddiol ond mae’n byw yng Nghaerdydd ers blynyddoedd bellach, gyda’i wraig Sarah a’i ddwy ferch Elena ac Onwy. Cymru o Fri! yw ei gyfrol newydd sbon sy’n dathlu […]

Darllen Mwy

Rhagfyr 1, 2021

John Roberts

Magwyd John Roberts ar fferm Llawr-y-dref ger Llangïan ym Mhen Llŷn. Bu’n weinidog am ddeuddeg mlynedd yn Nyffryn Ceiriog, cyn mynd yn gynhyrchydd rhaglenni crefydd ac yna yn is-olygydd BBC Radio Cymru. Mae’n gyflwynydd y rhaglen Bwrw Golwg ers deg mlynedd ar hugain. Bellach mae wedi gadael y BBC ac yn gyfarwyddwr cwmni cynhyrchu annibynnol […]

Darllen Mwy

Tachwedd 1, 2021

Marlyn Samuel

Hogan o Sir Fôn ydi Marlyn, yn byw ym Mhentre Berw gyda Iwan ei gwr a Bruno y cocapw. Mae’n ymchwilydd i Radio Cymru a phan nad ydi hi’n sgwennu mae hi wrth ei bodd yn mynd â Bruno am dro, ym mwynhau pilates, a chwilio’r we am wyliau! Mae ei nofel diweddaraf, Pum Diwrnod […]

Darllen Mwy
Cookie Settings