Tachwedd 10, 2021

Heiddwen Tomos

Yn wreiddiol o Lanybydder, mae Heiddwen Tomos yn byw ym Mhengarreg, Sir Gaerfyrddin ac yn athrawes Ddrama yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul. Enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017. Mae Byw Llyfrau yn bartneriaeth cyffrous rhwng llyfrgellwyr o Wynedd, Conwy, Sir Ddinbych a Cheredigion, ac yn deillio o brosiect Estyn Allan, Llyfrgelloedd […]

Darllen Mwy

Tachwedd 9, 2021

Rhian Cadwaladr

Addawodd yr awdur a’r actores Rhian Cadwaladr iddi ei hun pan oedd yn ei harddegau y byddai’n sgwennu nofel rhyw ddydd. Er iddi ysgrifennu sgriptiau a sioeau i blant yn y cyfamser, roedd hi’n hanner cant cyn ysgrifennu ei nofel gyntaf Fi sy’n Cael y Ci. Yn dilyn honno ysgrifennodd nofel arall – Môr a […]

Darllen Mwy

Cynan Llwyd

Magwyd Cynan Llwyd yn Aberystwyth, ac erbyn hyn mae’n byw yng Nghaerdydd. Mae’n gweithio i Gymorth Cristnogol. Ef yw awdur y nofelau i bobl ifanc, Pobl Fel Ni a Tom, a chyd-awdur Agor y Drws – 6 stori i Ddysgwyr. Mae ei nofel ddiweddaraf Tom (Y Lolfa) am fywyd bachgen 15 oed sy’n byw yng Nghaerdydd. Mae bywyd Tom […]

Darllen Mwy

John Sam Jones a Sian Northey

Ganwyd John Sam Jones yn Abermaw, ar arfordir canolbarth Cymru, ac mae bellach yn byw yn yr Almaen. Yn ei gofiant clir ac amsugnol Y Daith ydy Adra / The Journey is Home, mae John Sam Jones yn ysgrifennu am fywyd yn byw ‘ar yr ymyl’. Mae’n stori am deithiau a gwireddu breuddwydion, o dderbyn […]

Darllen Mwy

Geraint Lewis

Yn hanu o Dregaron, Ceredigion, graddiodd Geraint Lewis mewn Saesneg a Drama yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Bu’n ysgrifennu yn llawn amser ers 1984, yn bennaf ar gyfer y teledu. Bu’n gyfrifol am ysgrifennu nifer o gyfresi comedi poblogaidd, sawl cyfres i blant, a sgriptio ar gyfer Pobol y Cwm, Iechyd Da, Teulu a dwy ffilm i ‘Boomerang’, […]

Darllen Mwy

Rebecca Roberts

Podlediad newydd sbon yn y Gymraeg yw Byw Llyfrau. Mae Byw Llyfrau yn bartneriaeth cyffrous rhwng llyfrgellwyr o Wynedd, Conwy, Sir Ddinbych a Cheredigion, ac yn deillio o brosiect Estyn Allan, Llyfrgelloedd Cymru. Yn y podlediadau, mae’r tîm Estyn Allan yn siarad gyda gwahanol awduron o Gymru am eu llyfrau a’u diddordebau darllen. Mae Estyn Allan […]

Darllen Mwy

Treilar Byw Llyfrau

Dyma gyflwyniad i Byw Llyfrau, sef podlediad newydd yn trafod llyfrau, a chyfweliadau gyda awduron Cymraeg wedi ei gynhyrchu gan Estyn Allan mewn cydweithrediad a Llyfrgelloedd Cymru.     

Darllen Mwy
Cookie Settings