Newyddion

Ebrill 16, 2015

Clasuron Cymreig

Beth yw clasur ? Oes gennych hoff lyfr yr ydych yn ystyried yn glasur? Os oes, mae ymgyrch a lansir heddiw yn gofyn i ddarllenwyr ar draws Cymru enwebu eu clasuron ar gyfer rhestr a fydd yn cael ei ddosbarthu i lyfrgelloedd , siopau llyfrau a cholegau i annog eraill eu darllen a’u mwynhau. Trefnir […]

Read more

Menter siopa ar-lein newydd a lansiwyd gan Y Llinell Fusnes o Wasanaeth Llyfrgell Wrecsam

Lansiwyd Wrecsam Rhithwir yn swyddogol Ddydd Llun y Pasg (6 Ebrill) sef cyrchfan siopa ar-lein Wrecsam: www.virtual-Wrecsam.co.uk Dechreuodd Llinellfusnes, sef gwasanaeth yn Llyfrgell Wrecsam weithio ar y cysyniad Wrecsam Rhithwir yn 2014, gyda’r bwriad o greu cynllun newydd a chyfleus i brynu’n lleol, er mwyn galluogi trigolion ynghyd â phobl sy’n byw y tu hwnt […]

Read more

Ebrill 2, 2015

Gweithgareddau ffantastig y Pasg mewn Llyfrgelloedd ledled Cymru!

Mae yna bethau arbennig iawn yn digwydd mewn llyfrgelloedd ledled Cymru yn ystod gwyliau’r Pasg. Dyma restr o rai o’r digwyddiadau ffantastig, cysylltwch â’ch llyfrgell leol i gael mwy o wybodaeth:   Rhondda Cynon Taf – Ystafell E-Teens yn Llyfrgell Treorci, 11+ mlwydd oed Dydd Llun 6 Ebrill:             Skate 3 Tournament (11am – 12 hanner […]

Read more

Mawrth 9, 2015

Cerdyn llyfrgell awtomatig i bob plentyn

Mae llyfrgelloedd ac ysgolion Cymru yn dod at ei gilydd i roi cerdyn llyfrgell i bob plentyn ysgol gynradd – fe ddechreuodd y prosiect ym mis Mawrth eleni gyda chwe awdurdod lleol yn treialu’r fenter a, diolch i arian Llywodraeth Cymru oddi wrth yr Adran Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, fe’i rhoddwyd ar waith bellach mewn […]

Read more

Mawrth 5, 2015

Sêr Rygbi Cymru yn lansio sialens #hunlyfr Diwrnod y Llyfr

Yng nghanol bwrlwm Pencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni, mae sêr Rygbi Cymru wedi dangos eu cefnogaeth frwd i ymgyrch Diwrnod y Llyfr 2015. Ymwelodd tîm Diwrnod y Llyfr â gwesty Bro Morgannwg yn ddiweddar i gwrdd â rhai aelodau o garfan Cymru sy’n awyddus i helpu i lansio ymgyrch #hunlyfr Diwrnod y Llyfr. Wyddoch chi […]

Read more

Cerdyn llyfrgell awtomatig i bob plentyn yng Nghymru

Mae llyfrgelloedd ac ysgolion cynradd Cymru yn dod at ei gilydd i roi cerdyn llyfrgell i bob plentyn ysgol gynradd – dechreuodd y prosiect ym mis Mawrth eleni gyda chwe awdurdod lleol yn treialu’r fenter. Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru yn yr Adran Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, mae hyn bellach wedi ei gyflwyno i […]

Read more

Chwefror 27, 2015

Llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau ledled Cymru yn cipio gwobrau cenedlaethol am ragoriaeth marchnata.

Mae staff amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd o bob rhan o Gymru wedi mynychu digwyddiad gwobrwyo arbennig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru heddiw (dydd Gwener 27 Chwefror). Mae Gwobrau Rhagoriaeth Marchnata yn cydnabod y gwaith ffantastig sy’n cael ei wneud gan staff mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ar draws Cymru, yn aml gydag adnoddau prin iawn. Cafwyd […]

Read more

Chwefror 15, 2015

Peidiwch â diflasu yn ystod gwyliau’r hanner tymor!

Peidiwch a diflasu yn ystod gwyliau’r hanner tymor! Ydych chi’n chwilio am rywbeth i gadw’r plant yn ddiddan dros y gwyliau? Yn gwrthod gwario ffortiwn yn mynd a nhw allan ar drip? Beth am fynd i’ch llyfrgell leol – mae llawer o lyfrgelloedd yn cynnal gweithgareddau crefft a darllen arbennig. A chofiwch, mae’r llyfrgelloedd i […]

Read more

Chwefror 13, 2015

Agoriad swyddogol llyfrgell ar safle sy’n cael ei rannu

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod llyfrgell Llandrindod wedi agor yn swyddogol ar ei safle newydd sy’n cael ei rannu. Agorwyd y lleoliad newydd yn adeilad y Gwalia ar Ddiwrnod Cenedlaethol Llyfrgelloedd (Dydd Sadwrn 7 Chwefror), yn lle’r safle ar Ffordd Beaufort a gaeodd yn gynharach y mis hwn. Fel rhan o’r agoriad swyddogol […]

Read more
Cookie Settings