Newyddion

Tachwedd 5, 2015

Gwirfoddolwyr darllen ifanc yn derbyn tystysgrifau

Mae gr?p o wirfoddolwyr ifanc a helpodd i annog plant i gymryd rhan yn yr her ddarllen yr haf eleni wedi cael eu gwobrwyo am eu hymdrechion. Daeth 27 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd ar draws Powys yn ‘Sbardunwyr Darllen’ a buont yn helpu plant rhwng pedair a deuddeg oed i ddewis llyfrau, i wrando […]

Darllen Mwy

Hydref 19, 2015

Baban newydd-eni yw aelod ieuenga Llyfrgell Llanelli

Mae Llyfrgell Llanelli wedi croesawu ei haelod ieuengaf sydd ond yn dri diwrnod oed. Ymaelododd Sienna James ar ôl ymweld gyda Steffi ei mam sydd hefyd yn aelod. Mae Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin wedi newid yn aruthrol ers plentyndod Steffi gyda rhagor o bobl yn benthyg gwahanol eitemau o DVDs, CDs, papurau newydd a chylchgronau i […]

Darllen Mwy

Hydref 14, 2015

Cwestiwn: Pa mor bell all tystysgrif Sialens Ddarllen yr Haf deithio?

Ateb: Awstralia – mae’n rhaid bod hynny’n record! Ymunodd Nate Johnson, 10 oed â Sialens Ddarllen yr Haf yn llyfrgell Conwy, tra oedd yn aros gyda’i Nain a’i Daid am dair wythnos yn ystod gwyliau’r haf. Mae Nate yn ddarllenwr brwd ac fe logiodd ar gatalog y llyfrgell cyn cyrraedd y wlad er mwyn archebu […]

Darllen Mwy

Medi 18, 2015

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Storïau Rygbi yn agoriad arddangosfa rygbi newydd

Gyda chystadleuaeth rygbi fwya’r byd ar ddechrau, gall cefnogwyr sy’n ymweld â Chaerdydd dros yr hydref fwynhau arddangosfa arbennig wrth i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddathlu Cwpan Rygbi’r Byd. Heddiw (16 Medi 2015) lansiwyd arddangosfa Cofroddion a’r Bêl Hirgron yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a chyhoeddwyd enillwyr y gystadleuaeth ysgrifennu creadigol genedlaethol i […]

Darllen Mwy

Medi 4, 2015

Cynlluniau ar gyfer cerdyn llyfrgell i Gymru gyfan i wella gwasanaethau ac arbed arian

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun i gyhoeddi cerdyn llyfrgell i Gymru gyfan er mwyn i bobl gael defnyddio gwasanaethau llyfrgell ym mhob rhan o’r wlad a sicrhau arbedion o 70% i awdurdodau lleol ar eu gwariant. Gydag un cerdyn llyfrgell, bydd pobl yn gallu cael benthyg llyfr o un llyfrgell unrhyw le yn y […]

Darllen Mwy

Medi 3, 2015

Llyfrgell Blaenafon yn ail-agor mewn cartref newydd

Mae llyfrgell Blaenafon wedi agor yn ei chartref newydd yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon. Yr oriau agor fydd 10am – 5pm, Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn, gyda mynediad hunan-wasanaeth i ddewis yn gyflym a llyfrau hanes lleol ar ddydd Sul. Bydd cwsmeriaid hefyd yn medru defnyddio nifer o wasanaethau’r cyngor, gan gynnwys y ganolfan […]

Darllen Mwy

Medi 2, 2015

Llyfrgell Symudol Pen-y-bont – Ydych chi’n ymwybodol o’r holl bethau y mae eich llyfrgell symudol yn eu cynnig?

Yn ogystal â bod yn lle i ddewis llyfr newydd grêt, erbyn hyn fe all pobl leol fanteisio ar wasanaeth Llyfrgell Symudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont i gael cyngor am ddefnyddio cyfrifiadur a chwblhau pethau ar lein. Gyda chyfarpar digidol newydd, fe all pobl ddefnyddio’r rhyngrwyd ar y Llyfrgelloedd Symudol i ateb unrhyw ymholiadau sydd […]

Darllen Mwy

Awst 11, 2015

Chwilio am rywbeth AM DDIM i’r plant ei wneud yr haf yma?

Mae llyfrgelloedd yn cynnal Sialens Ddarllen yr Haf – ac mae dros 23,000 o blant yng Nghymru eisoes wedi cofrestru! Ewch draw i’ch llyfrgell, benthyciwch lyfrau a chasglwch sticeri, gwobrau ac os ewch chi 3 gwaith a darllen o leiaf chwe llyfr fe fydd eich plentyn yn derbyn tystysgrif a medal. Mae The Reading Agency […]

Darllen Mwy

Awst 10, 2015

Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd!

Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd! Mae Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd ymlaen rhwng 5 a 11 Awst.  Beth am ddathlu trwy fynd ati i arddio a phlannu planhigion?  Mae yna ddigonedd o lyfrau yn y llyfrgell i’ch ysbrydoli, o lyfrau am sut i dyfu llysiau rhyfedd a thrawiadol i sut i wneud eich gardd/rhandir mor lliwgar ac mor atyniadol â […]

Darllen Mwy
Cookie Settings