Newyddion

Chwefror 27, 2015

Llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau ledled Cymru yn cipio gwobrau cenedlaethol am ragoriaeth marchnata.

Mae staff amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd o bob rhan o Gymru wedi mynychu digwyddiad gwobrwyo arbennig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru heddiw (dydd Gwener 27 Chwefror). Mae Gwobrau Rhagoriaeth Marchnata yn cydnabod y gwaith ffantastig sy’n cael ei wneud gan staff mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ar draws Cymru, yn aml gydag adnoddau prin iawn. Cafwyd […]

Darllen Mwy

Chwefror 15, 2015

Peidiwch â diflasu yn ystod gwyliau’r hanner tymor!

Peidiwch a diflasu yn ystod gwyliau’r hanner tymor! Ydych chi’n chwilio am rywbeth i gadw’r plant yn ddiddan dros y gwyliau? Yn gwrthod gwario ffortiwn yn mynd a nhw allan ar drip? Beth am fynd i’ch llyfrgell leol – mae llawer o lyfrgelloedd yn cynnal gweithgareddau crefft a darllen arbennig. A chofiwch, mae’r llyfrgelloedd i […]

Darllen Mwy

Chwefror 13, 2015

Agoriad swyddogol llyfrgell ar safle sy’n cael ei rannu

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod llyfrgell Llandrindod wedi agor yn swyddogol ar ei safle newydd sy’n cael ei rannu. Agorwyd y lleoliad newydd yn adeilad y Gwalia ar Ddiwrnod Cenedlaethol Llyfrgelloedd (Dydd Sadwrn 7 Chwefror), yn lle’r safle ar Ffordd Beaufort a gaeodd yn gynharach y mis hwn. Fel rhan o’r agoriad swyddogol […]

Darllen Mwy

Chwefror 6, 2015

Dirprwy Weinidog yn ymrwymo i wasanaethau llyfrgell o safon

Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi mynegi ei ymrwymiad i barhau i ddarparu gwasanaethau cymunedol o safon i ddefnyddwyr llyfrgelloedd, er gwaetha’r amodau economaidd heriol presennol. Roedd y Dirprwy Weinidog yn siarad cyn i’r Diwrnod Cenedlaethol Llyfrgelloedd gael ei gynnal ddydd Sadwrn 7 Chwefror. Dywedodd fod Cymru ar flaen y […]

Darllen Mwy

Ionawr 16, 2015

Cerdyn llyfrgell awtomatig i bob plentyn yng Nghymru

Mae llyfrgelloedd ac ysgolion Cymru yn dod at ei gilydd i roi cerdyn llyfrgell i bob plentyn ysgol gynradd. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu ymgyrch i sicrhau fod pob plentyn yng Nghymru yn dod yn aelod o’u llyfrgell leol. Wrth baratoi i lansio’r fenter yn Sir Ddinbych ar Ionawr 15fed yn Llyfrgelloedd Prestatyn a’r Rhyl, […]

Darllen Mwy

Ionawr 13, 2015

Lansio Llyfrgell Gymunedol Cerrigydrudion

Partneriaeth gyffrous rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Gr?p Cefnogi Llyfrgell Gymunedol Cerrigydrudion i ddiogelu gwasanaethau llyfrgell yn ardal Uwch Aled. Bydd allweddi llyfrgell y pentref yn cael eu cyflwyno i Gr?p Cefnogi Llyfrgell Gymunedol Cerrigydrudion heddiw [12/12/14], sy’n dynodi lansiad swyddogol ail lyfrgell gymunedol y Fwrdeistref Sirol. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn parhau […]

Darllen Mwy

Ionawr 5, 2015

LLYFRGELLOEDD CYMRU YN MYND YN GROES I WEDDILL PRYDAIN!

Mae nifer y bobl sy’n benthyca o lyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru wedi codi bron i 5% yn y 12 mis diwethaf – tra bo gweddill y Deyrnas Unedig at ei gilydd wedi gweld gostyngiad o dros 4% yn ôl ffigurau a ryddhawyd gan CIPFA (Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth) ar gyfer 2013-14. Tra bo […]

Darllen Mwy
Cookie Settings